Mustafa Kemal ATATRK
Oktay Eki
Oktay EK
CHP stanbul Milletvekili
D ileri Komisyonu yesi
Bugn 19 Haziran Sal  2018
Babakan Basn ve fade zgrl Konularnda Yalan Sylyor!

22.10.2012

 

 

22 Ekim 2012 tarihinde yaynlanan Gazetecileri Koruma Komitesi raporunda Türkiye'de basnn ve ifade özgürlüünün bask altnda olduunun ifade edilmesi üzerine Babakan'a bu konudaki görüünü soran Oktay Eki'nin sorular öyleydi: 

 

''Merkezi New York'ta bulunan Gazetecileri Koruma Komitesi'nin (CPJ) 22 Ekim 2012 tarihinde açklanan Türkiye raporu ülkemizde medya mensuplarnn maruz kald ar basky açk bir ekilde gözler önüne sermi bulunmaktadr. Bu balamda:

1- Gazetecileri Koruma Komitesi'nin "hükümetinizin basna kar yakn tarihin dünya çapndaki en büyük saldrsn yürüttüü" yolundaki tespitine ne diyeceksiniz?

2- Gazetecilerin itibarna ve ahslarna yönelik -örnei pek çok- "saldr" ve "hakaretlerden" ne zaman vazgeçeceksiniz?

3- ktidarnz eletiren yazarlar uyarmaktan ve bunlardan sizi kzdranlarn iten atlmalar için patronlarna bask yapmaktan ne zaman vazgeçeceksiniz?,

4- Medyann içinde bulunduu (oto-sansürlü gazetecilik, î güvencesinden yoksun çalma, baslmam kitaplar yüzünden bile hapse atlma, size yönelik herhangi bir eletirinin kovulma sebebi olmas, sizi kzdran medya sahibinin öteki i ilikilerinde cezalandrlmas, haksz ve çok ar vergi cezas uygulanmas) durumun tarafnzdan izlenen politikalarn sonucu olduunu kabul ediyor musunuz?

5- Sizin anlaynza göre tam anlamyla ileri demokrasiye geçebilmemiz için daha kaç gazetecinin iten atlmas, kaç gazetecinin hapse girmesi gerekiyor?''

 

 

YANITLAR:

Babakan adna Babakan Yardmcs Bülent Arnç tarafndan verilen yant aadadr:

 

''stanbul Milletvekili Oktay Eki Tarafndan Tevcih Edilen 7/11881 Sayl Yazl Soru Önergesi Cevab


Uluslararas Gazetecileri Koruma Komitesi (CPJ) adna, objektiflikleri tartmal üç kii tarafndan hazrlanan 2012 yl Türkiye raporundaki ‘Saylar yüzün üzerinde bulunan gazetecilerin mesleki faaliyetleri nedeniyle özgürlüklerinden yoksun kaldklar’ yönündeki iddia ile ilgili olarak Adalet Bakanlmzca, bu kiilerin bir listesinin Bakanlklarna ulatrlmas durumunda, gerekli incelemelerin yaplarak, sonuçlarnn paylalmasndan memnuniyet duyulaca Komiteye iletilmitir. Bu çary dikkate almayan Komite, hükümetimizi veya Türkiye’yi bask altna almaya yönelik, tek tarafl, gerçeklikten ve objektif olmaktan son derece uzak bir rapor ortaya koymutur. 

Söz konusu rapora ilikin olarak Adalet Bakanlmz tarafndan 07/11/2012 tarihinde detayl bir kamuoyu açklamas yaplmtr. Bu açklamada da görülecei üzere, cezaevlerindeki tutuklu ve hükümlü gazetecilerin çok büyük bir ksmnn basn yoluyla iledikleri iddia olunan suçlardan, yani yazdklar yazlardan ve gazetecilik faaliyetlerinden dolay deil, basnla ilgisi olmayan suçlardan dolay tutuklandklar veya mahkum olduklar bilinmektedir. Bu nedenle tutuklu ve hükümlü gazeteciler konusunun ilenen ve ya ilendii iddia edilen suçlarn gazetecilik faaliyeti kapsamnda olup olmad hususunun iyi irdelenmesi gerekmektedir. Bu çerçevede bamsz yarg organlarnca açlan soruturma ve davalar ile yaplan tutuklamalar ve verilen mahkumiyet kararlarnn, Hükümetin ‘basna bask yapt’ eklinde deerlendirilmesi ve bahse konu raporda iddia edildii gibi ‘gazetecilerin mesleki faaliyetleri nedeniyle özgürlüklerinden yoksun kaldklar’ yönünde bir deerlendirmede bulunulmas doru deildir. Kald ki, bir kimsenin gazeteci sfatnn bulunulmas o kiiye bir suç ileme ayrcal da tanmaz.

Dier yandan bir basn organnn yayn politikas veya bir gazetecinin yazdklarnn eletiri snrlar içerisinde eletiriye tabii klnmas gayet doaldr. Zira kamusal bir faaliyette bulunan hiçbir kurum eletiriden münezzeh deildir.

Ayrca basn mensuplar ile iverenleri arasndaki i ilikisinin koullar 5953 sayl Basn Mesleinde Çalanlarla Çaltranlar Arasndaki Münasebetlerin Tanzimi Hakknda Kanun ve dier ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde taraflarn kendi özgür iradeleri ile belirlenmektedir. Dolaysyla bir basn mensubunun ie alnmas veya iine son verilmesinin hükümetimizle bir ilgisi bulunmamaktadr.

Bilgilerinize sunarm.

Bülent Arnç

Babakan Yardmcs''