Mustafa Kemal ATATÜRK
Oktay Ekşi
Oktay EKŞİ
CHP İstanbul Milletvekili
Dış işleri Komisyonu Üyesi
Bugün 20 Haziran Çarşamba  2018
Beylikdüzü Belediyesi'nde Neler Oluyor?

05.09.2012


İstanbul Milletvekili Oktay Ekşi Beylikdüzü Belediye Başkanı hakkındaki iddiaları Başbakan'a sordu:  1. ''Beylikdüzü Belediye Başkanı Yusuf Uzun'un, "Evrakta sahtecilik suçu işlediği" gerekçesi ile İçişleri Bakanlığı taralından 1 yıl süreyle "ihalelere alınmamasına" karar verilen Ali Gençbay'ı, bu cezaya ilişkin açıklamanın Resmi Gazetede yayınlandığını bile bile, önce "Özel Kalem Müdürlüğüne" sonra da Belediyenin, "İmar ve Şehircilikten Sorumlu Başkan Yardımcılığına" getirdiği doğru mudur?
  2. Bu tayinin Başbakanlık Etik Kurulu'nun 20 Ekim 2010 tarihinde Yusuf Uzun ve Ali Gençbay hakkında, "Kamu görevlilerinin Etik Davranış İlkeleri" ihlal ettiklerine -oybirliğiyle- karar vermesinden hemen sonra yapılmasını, nasıl değerlendiriyorsunuz?
  3. Bu davranışı bir Belediye Başkanına yakıştırmıyorsanız, ne gibi bir yaptırım düşünüyorsunuz?
  4. Yusuf Uzun ile Ali Gençbay'ın, Uzun'un Belediye Başkanı seçildiği (ki bu konu halen ihtilaflıdır) 2009 tarihinden önce Vakar İnşaat adıyla bir Anonim Şirket kurduklarından, Uzun'un Belediye Başkanı sıfatını aldıktan sonra şirketteki hisselerini elden çıkardığından, ancak bu ortaklığın hâlâ devam ettiğinin yöre halkı tarafından yaygın şekilde ileri sürüldüğünden haberdar mısınız?
  5. Bakanlığınıza bir sureti gönderilen fakat Beylikdüzü Belediyesi İmar Komisyonu Başkanlığına hitaben, K..... M.-       İsimli bir Ltd. Şirket adına 6 Ağustos 2012 tarihinde yapılan başvuruda aynen:

    "Yusuf Uzun Başkanlığındaki çıkar amaçlı organizasyonun üyelerinden Ali Gençbay, parselimizle ilgili ruhsatı imzalamaları için Yusuf Uzun'un başkanı olduğu, eski Belediye Başkanı Şanver Çolağın üyesi olduğu vakfa para veya gayrimenkul bağışlamam gerekliğini, miktarını Başkan Danışmanı Osman Dinç'in belirleyeceğini, eğer istediklerini yapmazsam ruhsat vermeyeceklerini hatta mevcut imar durumunu değiştireceklerini söyleyerek, Devlet erkini kullanarak tehdit etmiş ve rüşvet istemişlerdir. Kanunsuz isteklerini yerine getirmediğimden ötürü, inşaat ruhsatı bahaneler uydurularak tarafımıza verilmemiştir. Ali Gençbay döneminde düzenlenerek ilgilisine verilen inşaat ruhsatlarında, inşaat sahiplerinden aynı yöntemlerle, Osman Dinç eliyle veya Vakıf marifetiyle yasal olmayan gelirler elde edilmiş olduğu Belediyeniz çalışanlarından aldığımız duyumlar içerisindedir. Konunun araştırılarak tarafımıza bildirilmesini arz ederiz" dendiğinden haberdar mısınız? Bu itibarı şimdi öğrendinizse, konuyla ilgili ne gibi bir işlem yapılmaktadır?

  6. Ortakları arasında eski Belediye Başkanı Şanver Çolak ve oğlu Ömer Çolak, -o tarihte- AKP Beylikdüzû Belediye Başkan adayı Yusuf Uzun, -o tarihte-AKP Beylikdüzû İlçe Başkanı Ali Gençbay, AKP İlçe Yönetim Kurulu üyesi E.Seymen, AKP Bağcılar Belediye Meclis Üyesi A.Yılmaz, AKP Esenyurt Seçim Koordinasyon Başkanı Ali Murat Alatepe'nin de bulunduğu bildirilen Vakar isimli şirketin, Yakuplu'daki 2 No'lu Ada'nın 1 veya 102 No'lu parselini satın aldığı, daha sonra o yerle ilgili "plan tadilatı" yapıldığı, böylece "imar durumu"nun değiştirildiği ve burada inşaat yapılarak ortaklara büyük rant sağlandığı doğru mudur? Doğru ise yapılan "yasal" mıdır? "Yasar ise "etîk" midir? Bu iddialar doğru ise ilgililer hakkında ne gibi bir işlem yapılmıştır?
  7. İçişleri Bakanlığı'nın 09 Şubat 2012 tarih ve B.050.MAH.0.07.01.00/4060 sayılı Genelgesinde (2012/09) "Belediyeler tarafından gerçekleştirilen tanıtım faaliyetlerinde beldenin, kurumun ya da üretilen hizmetin tanıtımından ziyade hizmeti sunan Belediye Başkanının fotoğraf ve isminin ön plana çıkarıldığı (...) şeklinde yakınmalar intikal etmektedir" denildikten sonra bu tür uygulamalardan kaçınılması istendiği halde Beylikdüzû Belediyesi karşısındaki park ve diğer alanlarda bu uygulamanın devam ettiğini biliyor musunuz?
  8. Ali Gençbay halen görevine devam etmekte midir?''

YANITLAR:

Başbakan adına İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin tarafından 30 Ocak 2013 tarihinde gönderilen yanıt aşağıdadır:

   ''İstanbul Milletvekili Oktay EKŞİ' nin 7/10648 sayılı yazılı soru önergesi ile ilgili olarak yapılan incelemede;


Müşteki Erdal EKİNCİ tarafından Bakanlığımıza ve diğer kurumlara gönderilen dilekçeler ile Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığının 08.11.2012 tarihli yazısında bildirilen ve yazılı soru önergesinde belirtilen hususları da kapsayan iddialarla ilgili olarak, Beylikdüzü Belediye Başkanı Yusuf UZUN, Belediye Başkan Yardımcısı Ali GENÇBAY ve diğer belediye görevlileri hakkında, 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun hükümlerine göre yapılacak işlemlere esas olmak üzere ön araştırma yapıldığı, yapılan araştırma sonucu düzenlenen rapora bağlı olarak ilgililer hakkında Bakanlığımızca başlatılan işlemlerin devam ettiği anlaşılmıştır.

Bilgilerinize arz ederim.


İdris Naim Şahin

İçişleri Bakanı''


Gelen yanıtın sorulan sorulara tam cevap olmaması nedeniyle önergesini yenileyen Oktay Ekşi'nin konu hakkındaki 2. soruları şöyleydi:


''1- Bakanlığınıza 5 Ekim 2010 tarihinde intikal ettiği anlaşılan 5 Eylül 2010 tarih ve 7/10648 sayılı Yazılı Soru Önergeme verilen 30 Ocak 2013 tarih ve 3375 sayılı yanıtta, “Beylikdüzü Belediye Başkanı Yusuf Uzun, Belediye Başkan  Yardımcısı Ali Gençbay ve diğer belediye görevlileri hakkında, 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin yargılanması Hakkında Kanun hükümlerine göre yapılacak işlemlere esas olmak üzere” başlatıldığı bildirilen “ön araştırma”nın “işlem tarihi” nedir? Söz konusu “ön araştırma” tamamlandıysa, sonucu nedir? Tamamlanmamışsa, sebebi nedir?

2- Beylikdüzü Belediye Başkanı Yusuf Uzun’un, “Evrakta sahtecilik suçu işlediği” gerekçesi ile İçişleri Bakanlığı tarafından 1 yıl süreyle “ihalelere alınmamasına” karar verilen Ali Gençbay’ı, bu cezaya ilişkin açıklamanın Resmi Gazetede yayınlandığını bile bile, önce  “Özel Kalem Müdürlüğüne” sonra da Belediyenin, “İmar ve Şehircilikten Sorumlu Başkan Yardımcılığına” getirdiği doğru mudur?

3- Bu tayinin Başbakanlık Etik Kurulu’nun 20 Ekim2010 tarihinde Yusuf Uzun ve Ali Gençbay hakkında, “Kamu görevlilerinin Etik Davranış İlkeleri” ihlal ettiklerine –oybirliğiyle- karar vermesinden hemen sonra yapıldığı iddiası doğru mudur?

4- Yukarıda tarih ve sayısı verilen Yazılı Soru Önergemde Bakanlığınıza da intikal eden bir ihbar mektubunda aynen:


“Yusuf Uzun Başkanlığındaki çıkar amaçlı organizasyonun üyelerinden Ali Gençbay, parselimizle ilgili ruhsatı imzalamaları için Yusuf Uzun’un başkanı olduğu, eski Belediye Başkanı Şanver Çolağın üyesi olduğu vakfa para veya gayrimenkul bağışlamam gerektiğini, miktarını Başkan Danışmanı Osman Dinç’in belirleyeceğini, eğer istediklerini yapmazsam ruhsat vermeyeceklerini hatta mevcut imar durumunu değiştireceklerini söyleyerek, Devlet erkini kullanarak tehdit etmiş ve rüşvet istemişlerdir. Kanunsuz isteklerini yerine getirmediğimden ötürü, inşaat ruhsatı bahaneler uydurularak tarafımıza verilmemiştir. Ali Gençbay döneminde düzenlenerek ilgilisine verilen inşaat ruhsatlarında, inşaat sahiplerinden aynı yöntemlerle, Osman Dinç eliyle veya Vakıf marifetiyle yasal olmayan gelirler elde edilmiş olduğu Belediyeniz çalışanlarından aldığımız duyumlar içerisindedir. Konunun araştırılarak tarafımıza bildirilmesini arz ederiz” dendiği bildirilmekte ve bu konuda ne gibi bir işlem yapıldığı sorulmakta idi.

Yukarıdaki konuya ek olarak Yerelkulis isimli gazetenin 16 Eylül 2012 tarihli sayısında yayınlanan “SkyPort-Belediye-Vakıf arasındaki RÜŞVET ÜÇGENİNİN BELGESİ” başlıklı haberde: 

a) SkyPort İş Merkezinin maliki olduğu bildirilen Gülyapı ve Çebi İnşaat isimli firmaların,  Beylikdüzü Belediyesinden “Yapı Kullanma İzni” alabilmek için söz konusu iş merkezinin 5’inci katındaki 81 Numaralı büroyu  Beylikdüzü Belediye Başkanı Yusuf Uzun’un Başkanı olduğu BEKVA (Beylikdüzü Eğitim Kültür ve Sanat Vakfı) isimli vakfa bağışlamaya mecbur edildikleri;

b) Bu durumun sadece SkyPort için değil, Belediye ile iş yapan başka firmalar için de söz konusu olduğu ve yasa dışı bu yolun yaygın şekilde kullanıldığı;

c) Lehine bağış yapılması istenen BEKVA isimli vakfın mal varlığının kurucular tarafından değil, bu yasa dışı yol kullanılarak sağlandığı;

d) BEKVA Vakfı Başkanlığının, “Beylikdüzü Belediye Başkanı” sıfatını taşıyan kişinin değil, ölene kadar Yusuf Uzun’un uhdesinde kalacak şekilde bir düzenleme yapıldığı, böylece Yusuf Uzun’un kamu yetkisini kendisine imkân ve unvan yaratmak için kullandığı ileri sürülmektedir.

Bu iddialar doğru ise ortada yasaya aykırı bir durum yok mudur? Varsa Bakanlığınızca kim hakkında ne gibi bir işlem yapılmıştır?

5- Ortakları arasında eski Belediye Başkanı Şanver Çolak ve  oğlu Ömer Çolak, -o tarihte- AKP Beylikdüzü Belediye Başkan adayı Yusuf Uzun, -o tarihte- AKP Beylikdüzü İlçe Başkanı Ali Gençbay, AKP İlçe Yönetim Kurulu üyesi E.Seymen, AKP Bağcılar Belediye Meclis Üyesi A.Yılmaz, AKP Esenyurt Seçim Koordinasyon Başkanı Ali Murat Alatepe’nin de bulunduğu bildirilen  Vakar isimli şirketin, Yakuplu’daki 2 No’lu Ada’nın 1 veya 102 No’lu parselini satın aldığı, daha sonra o yerle iligili “plan tadilatı” yapıldığı, böylece “imar durumu”nun değiştirildiği ve burada inşaat yapılarak ortaklara büyük rant sağlandığı doğru mudur? Doğru ise yapılan “yasal” mıdır? “Yasal” ise “etik” midir? Bu iddialar doğru ise ilgililer hakkında ne gibi bir işlem yapılmıştır?

 

6- Ali Gençbay’ın halen görevine devam etmekte midir?''NOT: Bu önerge TBMM İçtüzüğü gereği 15 gün içerisinde yanıtlanması gerekirken 3 Aralık 2013 tarihi itibari ile halen yanıtlanmamıştır.