Mustafa Kemal ATATRK
Oktay Eki
Oktay EK
CHP stanbul Milletvekili
D ileri Komisyonu yesi
Bugn 25 Haziran Pazartesi  2018
Baclar Eitim ve Aratrma Hastanesi'nde Neler Oluyor?

14.03.2012


stanbul Baclar Eitim ve Aratrma Hastanesi ile ilgili gelen ikayetleri ve bu ikayetler dorultusunda Bakanlkça yaplanlar Salk Bakan'na soran Oktay Eki'nin sorular öyleydi:


''Seçim bölgem stanbul'dan vatandalarmzn yazl ikâyetleri ve gönderdikleri maillerden bahisle soruyorum.


  1. stanbul Baclar Eitim ve aratrma Hastanesi K.B.B bölümündeki doktor ve hemirelerin hastalara kötü muamele ve sözlü tacizde bulunduklar iddialar doru mudur?
  2. Refakatçi olmalarna ramen hastalarnn yannda kalamadklar iddialar doru mudur?
  3. Ameliyattan çkan hastann ertesi gün muayene dahi edilmeden taburcu edildii doru mudur?
  4. Örnek olarak Murat BEKTA tarafndan 10.03.2012 tarihinde vuku bulduu iddia edilen olayn hastane bahekimliine ve stanbul l Salk Müdürlüüne iletildii halde bir sonuç alnmad doru mudur?
  5. Bakanlnz bu konuyla ilgili bir inceleme-soruturma yaptrmay düünüyor mu?''
NOT: 14 Mart 2012 tarihinde verdiimiz önerge süresi içerisinde yantlanmad için 16 Austos 2012'de yenilenmitir ve ubat 2014 itibari ile halen yantlanmamtr.