Mustafa Kemal ATATRK
Oktay Eki
Oktay EK
CHP stanbul Milletvekili
D ileri Komisyonu yesi
Bugn 20 Haziran aramba  2018
Afyonkarahisar'daki Cephane nfilak'nda Eitim hmali mi Var?

12.09.2012

Afyonkarahisar'da yaanan zafiyet ve ihmallerin ardndan Türk Silahl Kuvvetleri'nin personeline uygulamak zorunda olduu ve 'Devaml Emirler Muhtras'nda da yer alan personel eitimlerinin gerekliliklerine uyulup uyulmadn soran Oktay Eki'nin sorular öyleydi:

  1. ''Türk Silahl Kuvvetlerinin "DEVAMLI EMRLER MUHTIRASI "nda "Bütün personel eitimini ald ve bran olan görevlerde çalacak" denildiine göre, Afyonkarahisar'daki Cephanelik infilâk srasnda orada bomba tayan, bunlar türüne, niteliine göre istif eden personelin bu iin eitimini alm olmas veya branlarnn bu görevi yapmaya uygun olmas gerekmez mi?
  2. Bu talimatn gerei yerine getirilmi midir yoksa ihlal veya ihmal söz konusu mudur?
  3. Depo içinde ehit düen Uzman Çavu Hüseyin Apaydn'n "z Takip Köpek Eitim Tim Komutan" olduu, Bursa Gemlik'te eitimini ald, uzmanlnn cephanelik düzenlemeyle hiç ilgisi olmad doru mudur?
  4. Böyle bir görev için eitim veren kurum veya okullar hangileridir. ehit düen 25 askerimizden bu okul veya kurumlarda eitim alan kaç kiidir, eitim almadan veya brantan bu görevi yapmaya müsait deilken infilakla sonuçlanan göreve gönderilenlerin says nedir?
  5. nfilakn bir sabotaj sonucu meydana geldii iddialar aratrlmakta mdr?
  6. Bu olay nedeniyle kaç görevli hakknda ne gibi bir soruturma açlmtr? Muhtemel yaptrmlar neler olabilir?''

 

YANITLAR:

Milli Savunma Bakan smet Ylmaz tarafndan 5 Aralk 2012'de verilen yantlar aadadr:

 

''05 Eylül 2012 tarihinde Afyonkarahisar'da meydana gelen 25 askerimizin ehit olduu mühimmat deposundaki patlamayla ilgili olarak, Eskiehir, 1 inci Hava Kuvveti Komutanl Askerî Savcl tarafndan 2012/861 esas sayl soruturma dosyas üzerinden soruturmaya devam edilmektedir.

Bilgilerinize sunarm.

smet Ylmaz 
Milli Savunma Bakan''