Mustafa Kemal ATATRK
Oktay Eki
Oktay EK
CHP stanbul Milletvekili
D ileri Komisyonu yesi
Bugn 20 Haziran aramba  2018
Afyonkarahisar'daki Patlamada hmal Kukular Artyor

11.09.2012

Afyonkarahisar'daki mühimmat deposu patlamasnn ardndan gazetelerde yaymlanan askeri ve teknik bilgi ve açklamalarn yaratt kukular üzerine stanbul Milletvekili Oktay Eki'nin Milli Savunma Bakan'na sorduu sorular öyleydi:
  1. ''11 Eylül 2012 tarihli bir gazetede, Afyonkarahisar'daki cephanelikte meydana gelen ve 25 askerimizin ehit olmasyla sonuçlanan büyük infilakn aslnda 105 mm. çapl bir top mermisinin sert zemine dümesi yüzünden meydana geldiinin anlald yolunda bir haber yaynlanmtr? Gerçekten böyle bir tespit yaplm mdr?
  2. Haberde keza, cephanelikte bulunan el bombalarndan bir ksmnn fünyesinin ve havan topu mermilerinin tapalarnn takl halde olduu ileri sürülmütür. Bu doru mudur?
  3. Konunun uzmanlar gerek 105 mm.'lik top mermisinin gerekse havan mermilerinin tapalarnn ancak at yaplaca srada taklmas gerektiini ifade etmektedirler. Eer bu uyulmas zorunlu bir kural ise, ortada inanlmayacak kadar büyük bir laubalilik -affedilemeyecek kadar büyük bir ihmal- yok mudur?
  4. hmal veya hizmet kusuru bu kadar büyük ise, olayn sorumlusu sadece o cephanenin bulunduu yerde görev yapanlarla bu cephaneyi infilak etmeye hazr halde Susurluk'tan Afyonkarahisar'a gönderenler midir yoksa çok daha yaygn bir kusur ve sorumluluk mu söz konusudur?''
YANITLAR:

Milli Savunma Bakan smet Ylmaz'n 30 Kasm 2012 tarihinde verdii yantlar aadadr:

''ehit Uzman Çavu Mete Saraç Klas mühimmat deposunda meydana gelen patlama ile ilgili soruturma, Eskiehir Vinci Hava Kuvveti Komutanl Askerî Savclnn 2012/861 esas numarasnda halen devam etmektedir.

Bilgilerinize sunarm.

smet Ylmaz

Milli Savunma Bakan''