Mustafa Kemal ATATRK
Oktay Eki
Oktay EK
CHP stanbul Milletvekili
D ileri Komisyonu yesi
Bugn 18 Haziran Pazartesi  2018
19 Mays Kutlamalarn Neden Yasakladlar?

13.01.2012


MLL ETM BAKANI ÖMER DNÇER KENDSNE “19 MAYIS KUTLAMALARININ ANKARA DIINDAK LLERDE OKUL Ç ETKNLK DÜZEYNE NDRLMESNN GERÇEK NEDEN LAK CUMHURYETE KARI HERKESÇE BLNEN DÜMANCA DUYGULARINIZ MI?” DYE SORAN STANBUL MLLETVEKL OKTAY EK’YE VERD YAZILI YANITTA NE “EVET” NE DE “HAYIR” DED.

Büyük Atatürk’ün “Laik Cumhuriyeti Türk Gençliine emanet ettiinin” vurgulanmasna frsat veren ’19 Mays Gençlik ve Spor Bayram’ kutlamalarnn Ankara dnda kalan 80 ilimizde ‘okul içi etkinlikler’ düzeyine indirilmesinin gerçek nedenini ikinci defa soran stanbul CHP Milletvekili Oktay Eki’ye Milli Eitim Bakan Ömer Dinçer açk bir yant vermekten kaçnd.

Dinçer, Eki’nin “gerçek neden laik Cumhuriyete kar herkesçe bilinen dümanca duygularnz m?” sorusuna verdii yantta gerçek neden olarak “konuyla ilgili Yönetmelik hükümlerinin uygulanmasn” gösterdi.

Dinçer, 19 Mays kutlamalarnn “okul içi etkinlik” düzeyine indirilmesine gerekçe olarak “örencilerin isteksizlii, bayram hazrlklarnn derslere engel olmas, baz velilerin bavurusu türü argümanlarn gösterilmesinin birer bahane olup olmadna” ilikin soruyu da yantlamad. 

Dinçer’in yantlamamay tercih ettii sorulardan biri de, “Eitim sistemimizi laik deerlerden uzaklatrmay amaçlayan programnzn öteki maddeleri nelerdir?” eklindeydi.

Dinçer’in programnn öteki maddelerinden biri zorunlu temel eitim sistemimizi “4+4+4” diye ifade edilen ekle dönütürmeyi amaçlayan ve TBMM’de büyük tartmalara yol açan yasa önerisiyle gündeme geld.


stanbul Milletvekili Oktay Eki'nin Milli Eitim Bakan'na sorduu sorular öyleydi:

  1. ''Büyük Atatürk’ün “Laik Cumhuriyeti Türk gençliine emanet ettiinin” vurgulanmasna ve gençlerimizin geleceimizin güvencesi olduunun hem anmsanmasna hem de anmsatlmasna frsat veren “19 Mays Gençlik ve Spor Bayram” kutlamalarnn Ankara dnda kalan 80 ilimizde “okul içi etkinliklere” indirgenmesinin gerçek nedeni, Laik Cumhuriyete kar herkesçe bilinen dümanca duygularnz mdr?
  2. Resmi açklamada bildirilen gerekçelerin yani örencilerin isteksizlii, bayram hazrlklarnn derslere engel olmas, baz velilerin bavurusu türü argümanlarn bir ulusal bayramn tad önem ve anlam yannda ciddiye alnmayacak bahanelerden ibaret olduunu bilmiyor musunuz?
  3. Eitim sistemimizi laik deerlerden uzaklatrmay amaçlayan programnzn öteki maddeleri nelerdir?''


Not: 13 Ocak 2012'de Milli Eitim Bakan'na sorulan bu sorular süresi içerisinde yantlanmadndan 14 Mart 2012'de yenilenmitir.


YANITLAR:

Milli Eitim Bakan tarafndan verilen yant aadadr:


''Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayram kutlamalar 17.03.1981 tarihli ve 2429 sayl Ulusal Bayramlar ve Genel Tatiller Hakknda Kanuna dayal olarak 01.10.1981 tarihli ve 17475 sayl Resmî Gazete'de yaymlanan Ulusal ve Resmî Bayramlarda Yaplacak Törenler Yönetmelii hükümleri dorultusunda yürütülmektedir.

Valiliklere gönderilen 11.01.2012 tarihli yazda, Bakent ve Bakent dnda yaplacak kutlamalarn söz konusu Yönetmelik çerçevesinde yerine getirilmesi istenmitir.

Ayrca Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayram kutlamalarnn günün anlam ve önemine uygun bir ekilde okullarmzda da örencilerin ve velilerin katlm ile büyük bir coku içerisinde kutlanmasna devam edilecei vurgulanmtr.

Bilgilerinize arz ederim.

Ömer Dinçer

Milli Eitim Bakan''