Mustafa Kemal ATATRK
Oktay Eki
Oktay EK
CHP stanbul Milletvekili
D ileri Komisyonu yesi
Bugn 17 Temmuz Sal  2018
TBMM Eitim ve Kongre Merkezi Atatrk Orman iftlii'nde ST Alan zerine mi Yaplacak?

08.04.2014

 

TBMM Eitim ve Kongre Merkezi'nin Atatürk Orman Çiftlii ST Alan üzerinde yaplaca iddialarn TBMM Bakan'na soran Oktay Eki'nin sorular öyleydi:


''1- TBMM Bakanl tarafndan Atatürk Orman Çiftlii arazisi içinde yer alan “tarihi ST alan” üzerinde “Eitim ve Kongre Merkezi” yaplmak üzere Maliye Bakanl Millî Emlak Genel Müdürlüünden (iki ayr parselde toplam) 72001 metre kare arazi, tahsis suretiyle alnm mdr?

2- Bu ilemin 2013 yl içinde gerçekletirildiine ilikin bilgiler dikkate alnnca: TBMM’nin 24.Dönem 3.Yasama Yl (1 Ekim 2012-13 Temmuz 2013) Faaliyet Raporunda söz edilmemesinin sebebi nedir?

3- TBMM’nin “Eitim ve Kongre Merkezi”ne ihtiyac varsa, buna ilikin binalarn yaplabilmesi için nerelerde arazi aratrmas yaplm ve Atatürk Orman Çiftlii arazisinin kullanlmasna hangi zorunluluk nedeniyle karar verilmitir?

4- Yukarda sözü edilen karar TBMM Bakanlk Divannn hangi tarihli toplantsnda alnmtr? Karar says ve metni nedir?

5- TBMM Bakanlnn, bir projenin gerçeklemesi için, (yetkili uzman ve bilim adamlarnn tespitlerine dayanlarak) verilen “Tarihi ST Alan” statüsünü yok saydnn/saydrdnn bir baka örnei varsa, nedir?''