Mustafa Kemal ATATRK
Oktay Eki
Oktay EK
CHP stanbul Milletvekili
D ileri Komisyonu yesi
Bugn 17 Temmuz Sal  2018
Heybeliada'daki Faytoncu Esnafn Sorunlar Nasl Giderilecek?

08.04.2014

 

Heybeliada'daki faytoncu esnafn sorunlarn çileri Bakan'na soran Oktay Eki'nin sorular öyleydi:


''1- Heybeliada’daki “faytoncu” esnafn geçim kayna olan “fayton atlar”nn barndrld yerde, bu hayvanlarn salkl ekilde kalmalarn ve baklmalarn salayan nitelikte “ahr” var mdr?

2- Atlarn sahipsiz brakamayaca aikâr olan bu esnafn ve atlarn bulunduu yerde 20 yldan beri su ve elektrik bile olmad doru mudur? 

3- Bu esnafn asgarî düzeydeki insani ihtiyaçlarnn karlanmas hangi Belediyenin veya makamn sorumluluundadr?

4- Sözü edilen yerde çamza yakr nitelikte ahr, barnak vb. tesislerin yaplmasn amaçlayan bir proje var mdr? Varsa yapm ve bitimi hangi tarihlerde olacaktr?''