Mustafa Kemal ATATRK
Oktay Eki
Oktay EK
CHP stanbul Milletvekili
D ileri Komisyonu yesi
Bugn 17 Temmuz Sal  2018
Bykekmece Meneke Ky Su Sknts Nasl Giderilecek?

20.07.2013


Büyükçekmece Meneke Köyü'nün su sknts yaad iddialarn çileri Bakan'na soran Oktay Eki'nin sorular öyleydi:


''1- Büyükçekmece'ye bal Meneke köyünün yllardr SK ebekesi dnda tutulduu bu nedenle köyün susuz yaamaya mahkûm edildii doru mudur?

2- Nüfusu 250 civarnda olan bu köyün su ihtiyacnn Büyükçekmece Belediyesine ait su tankerleriyle karlanmasnn gerisinde yatan gerçek ve gerekçe nedir?

3- Köy halknn su talebinden ve ihtiyacndan SK idaresinin haberi yok mudur?

4- stanbul Büyükehir Belediye snrlar içinde Meneke gibi "kullanma" ve "içme" suyu ihtiyac karlanmam kaç adet köy vardr? Bunlarn isimleri nedir?

5- çme suyu ve kullanma suyu ihtiyac karlanmam köylerin sorunlarn gidermek için yaplm bir program var mdr? Varsa nedir?''


YANITLAR:


çileri Bakan Efkan Ala tarafndan 21 Mart 2014 tarihinde verilen yant aadadr:


''lgi yaz ekinde yer alan stanbul Milletvekili Sayn Oktay EK'nin 7/30153 esas numaral yazl som önergesi incelenmitir.

stanbul Büyükehir Belediyesi snrlarna yeni dâhil edilen belde, köy ve mahalleler de dâhil olmak üzere yasal olarak korunabilir tüm bölgelerin su ihtiyacnm karland anlalmtr.

Gereini arz ederim.

Efkan Ala
çileri Bakan''