Mustafa Kemal ATATÜRK
Oktay Ekşi
Oktay EKŞİ
CHP İstanbul Milletvekili
Dış işleri Komisyonu Üyesi
Bugün 17 Temmuz Salı  2018
Anadolu Ajansı'na Aktarılan Kaynaklar Nelerdir?

06.02.2014

Anadolu Ajansı'na 200-2014 yılları arası aktarılan kaynaklar ve Ajansın gelirleri ile ilgili soruları Basın, Yayından Sorumlu Başbakan Yardımcısı'na soran Oktay Ekşi'nin soruları şöyleydi:


''1- Anadolu Ajansına 2000 yılından 2014 yılına kadar devlet hazinesinden yapılan mali yardımın (varsa ve yasal açıdan açıklanması mümkünse Örtülü Ödenekten yapılan ödemeler dahil) YILLAR İTİBARİYLE miktarı (TL.) olarak nedir?

2- Anadolu Ajansına 2000 yılından 2014 yılına kadar, Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü hakkındaki 231 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 24'üncü maddesi uyarınca yapılan ödemelerin miktarı YILLAR İTİBARİYLE nedir?

3- Anadolu Ajansı'nın yukarıdaki yıllar itibariyle kendi faaliyeti sonucu sağladığı gelir nedir?

4- Anadolu Ajansı T.A.Ş. hisselerinden "kimde olduğu bilinmeyen" yüzde 42.25 oranındaki bölümünün sahipliğinin hukuka uygun şekilde değişmesi için ne gibi işlemler yapılmıştır?

5- Genel Müdür Kemal Öztürk'ün "kendi cebinden 12.825,- TL ödeyerek" sahip olduğu yüzde 25.65 oranındaki hissenin intifa hakkının Hazine Müsteşarlığına devrini sağlayan TAAHHÜTNAME metni nedir?''


YANITLAR:


Basın Yayından Sorumlu Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç tarafından 17 Mart 2014 tarihinde verilen yanıt aşağıdadır:


''231 sayılı KHK'nin 24 üncü maddesi kapsamında Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü tarafından Anadolu Ajansı'na yapılan ödemelerin yıllar itibariyle dağılımı; 2000'de 8.500.000,00 TL, 2001'de 9.697.008,54 TL, 2002'de 13.559.322,03 TL, 2003'te 21.840.000,00 TL, 2004'te 23.500.000,00 TL, 2005"te 29.500.000,00 TL, 2006'da 33.400.000,00 TL, 2007'de 42.350.000,00 TL, 2008'de 49.350.000,00 TL, 2009'da 57.750.000,00 TL, 2010'da 64.450.000,00 TL, 2011'de 131.350.000,00 TL, 2012'de 113.400.000,00 TL ve 2013'te 112.500.000,00 TL'dir.

Anadolu Ajansı T.A.Ş. kendi faaliyetleri sonucunda 2002 yılında 10,9 Milyon TL, 2003 yılında 12,5 Milyon TL, 2004 yılında 9,7 Milyon TL, 2005 yılında 11,3 Milyon TL, 2006 yılında 11,2 Milyon TL, 2007 yılında 11,5 Milyon TL, 2008 yılında 13,3 Milyon TL, 2009 yılında 14,2 Milyon TL, 2010 yılında 17,2 Milyon TL, 2011 yılında 20,1 Milyon TL, 2012 yılında 26,1 Milyon TL, 2013 yılında 27,4 Milyon TL gelir elde etmiştir.

Sahibi bilinmeyen hisseler ile ilgili Genel Kurul toplantılarından önce hem adreslerine bildirimde bulunulmuş hem de ilanlar yapılmış olmasına rağmen bu güne kadar 2 hissedar dışında dönüş olmamıştır.

Anadolu Ajansı T.A.Ş. hakkında çıkarılmış olan 57 Sayılı Kanuna, 6518 Sayılı ve 06.02.2014 tarihli Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında K.H.K.'lerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 4'üncü maddesi ile eklenen hüküm uyarınca Ajans tüzel kişiliği kendi paylarını geri alabilmektedir. Bu bağlamda Genel Müdür tarafından 12.825,00 TL ödenerek alman % 25,65 oranındaki hisse bila bedel şirkete devredilmiştir. Genel Müdür üzerinde hiçbir pay kalmamıştır.''