Mustafa Kemal ATATRK
Oktay Eki
Oktay EK
CHP stanbul Milletvekili
D ileri Komisyonu yesi
Bugn 18 Haziran Pazartesi  2018
Oktay Eki'nin 561 Sra Sayl Kanunun ''nternet'' le lgili 15. Maddesi zerinde Genel Kurul Konumas

25.02.2014


''Sayn Bakan, saygdeer milletvekilleri; nternet yasasnda son olarak yaplm deiiklii, bugün benden önce konuan bir saygdeer arkadamn ifade ettii gibi, birkaç saat sonra yani Sayn Cumhurbakanmzn imzalamasndan birkaç saat sonra deitiren bir öneri geldi huzurunuza. Bu yüksek heyetin yasa yapma konusundaki beceriksizliinin sanyorum ki tarihe geçmi bir rekoru oldu. Bu yasa önerisi dolaysyla Sayn Cumhurbakannn görülerini de kamuoyu örendi. Ona göre Sayn Cumhurbakan yaplan deiiklikten, yani daha önce geçen metne göre huzurunuza gelmi olan deiiklikten tatmin olduunu, o nedenle de yasay imzaladn ifade buyurdular. “Sayn Cumhurbakannn bu kanaatlerinin acaba dayand ciddi gerekçe nedir?” diye bendeniz yasay inceledim. Herhangi bir önemsenmeye deer hususun yasada deiik bir ekilde karmza çkmadn yani nternet ile uygulamaya giren iletiim özgürlüünü ciddi ekilde daraltan -Sayn Bakann kanaati tam tersi- ve demokrasimizden söz etme imkânn bile artk elimizden alan son deiiklik maalesef bu huzurunuza gelen son ekliyle sadece kozmetik dahi denmeyecek kadar hafif birtakm kelime farkllklarndan ibaret bir deiikliktir. Yaplan nedir? Dört madde deitiriliyor, fkra ilave ediliyor. Yaplan sadece vatandaa yüklenmi olan mahkemeye bavurma yükümlülüünün idareye aktarlm olmasndan ibaret. Bunun da ciddiye alnabilecek ve iin özü açsndan önemsenecek hiçbir taraf olmadn batan sizlere arz etmek isterim. 


Saygdeer milletvekilleri, nternet araclyla kullanmakta olduumuz iletiim özgürlüü konusunda, bu siyasi iktidar zamannda ülkemiz maalesef uluslararas ölçümlere göre 80 ülke arasnda 58’inci düzeydedir yani dibe bir hayli yakndr. Bu dediim ifade 2012 ylna ait bir deerlendirmedir. Oysa bugün, 2014 tarihinde yaplan deiiklikle öyle zannediyorum ki artk 80’inci olmasak bile 79’uncu olacak kadar aaya inmi olduumuzu söylemek mümkündür.


Sevgili dostlarm, bu konuda özgürlüklerimizin geniletildiini ifade eden Sayn Bakann dediklerinin aksine, maalesef, nternet’le ilgili durumumuz, 36 bin kullancnn, daha dorusu 36 bin sitenin menedildii bir ülkede yaadmz dikkate alnrsa, Bakann sözleriyle taban tabana zt bir gerçein karmzda olduu ortaya çkar. Böyle, bu kadar geni ekilde siteleri menedilmi baka bir ülke bulmak medeni dünyada maalesef mümkün deildir. Kald ki getirilen bu yeni yasa Türkiye’yi o durumdan da daha aa itecek ve bizi medeni âlemin dna çkaran bir gerçek ortaya koyacaktr. Nitekim, bütün medeni dünyadan ve siyaset âleminin önemli isimlerinden Türkiye’deki bu nternet yasas deiikliinin Avrupa Birliiyle ilikilerimizi dahi tehlikeye sokacak kadar önemli bir demokrasiye darbe olduunu ifade eden pek çok insan var.


Bu gerçekleri dikkate aldnz takdirde, Sayn Babakann özellikle dün akam nternet sitelerine düen sözlerinin yirmi dakika içinde yasaklanmasna, yani sitelerden çkarlmasna ramen 2 milyon 200 bin yere daldn eer dikkate alrsanz, bu çabalarn her eye ramen boa çkacan buradaki çounluk üyelerine, çounluk tekil eden partinin mensuplarna özellikle belirtmek isterim. Ne kadar urarsanz uran, iletiim özgürlüünü herhangi bir ekilde sonuna kadar menetme imkânnz olmayacaktr; çok denenmi bir oyun, sizin de karnza ayn sonuçla çkacaktr.


Hepinize sayglar sunuyorum.''