Mustafa Kemal ATATRK
Oktay Eki
Oktay EK
CHP stanbul Milletvekili
D ileri Komisyonu yesi
Bugn 25 Haziran Pazartesi  2018
Kamu Reklamlarnda da Ayrmclk Yaplyor Mu?

21.02.2014


Kamu reklamlarnda da ayrmclk yapldna dair iddialar Babakan'a soran Oktay Eki'nin sorular öyleydi:


''1. 19 ubat 2014 tarihli yazl basnda çkan haberlere göre Kamu reklamlarnn medya gruplar arasndaki dalmnda etik kurallara ve tiraja uyulmad ayrmclk yapld iddialar doru mudur?

2. Ziraat Bankas, Halkbank ve Vakfbank reklamlarnn gazetelerin tiraj ve TV’lerin izlenme oranlarna baklmakszn iktidar yanls medyaya verildii iddialar doru mudur?

3. ktidara geldiiniz 2002 ylndan bugüne kadar ad geçen Ziraat Bankas, Halkbank ve Vakfbank ile toplu konut bata olmak üzere verilen tüm reklam ile kamu spotu bal altnda kamu kaynaklarndan verilen reklam ve tantm giderlerinin toplam miktar kaç TL. dir?

4. 2002 ylndan bugüne dein kamu kaynaklarndan yaplan reklam ve tantm harcamalarnn görsel ve yazl medyadaki dalm nasldr? Hangi gazete ve TV’lere hangi reklam ve tantmlar yaptrlm ve ne kadar ücret ödenmitir?''