Mustafa Kemal ATATRK
Oktay Eki
Oktay EK
CHP stanbul Milletvekili
D ileri Komisyonu yesi
Bugn 19 Haziran Sal  2018
Oktay Eki'nin Anadolu Ajans'nn Hisse Yapsn Deitiren Yasa nerisinin 104. Maddesi Hakknda Genel Kurul Konumas (Tutanak Metinlerinden Alnmtr)

06.02.2014

 

 

''Saygdeer milletvekilleri, görüülmekte olan yasann, sizin deyiminizle "torba yasa"nn -eer beni balarsanz- benim deyimimle "çorba yasa"nn 114'üncü maddesi üzerinde görülerimi açklamak için huzurunuza geldim. 

 

     Saygdeer milletvekilleri, öyle bir ortamda sizin huzurunuza geldim ki Türkiye'de bu meseleyi bizim görütüümüz tarihte ülkemizi yöneten Sayn Babakan "u anda Twitter denen bir bela var. Sosyal medya denilen ey aslnda u anda toplumlarn ba belasdr." diyor. Onun bir numaral yardmcs Sayn Bülent Arnç "Twitter denen rezalet" diye çamzn en önemli sosyal medya aracn nitelendiriyor. 

 

     Böyle bir ortamda, bizim bugün gazetelerde okuduumuz habere göre, ngiliz Babakan David Cameron kendilerinin uzun yllardan beri en önemli yayn organ olan BBC'yi ngiltere'nin gururu olarak nitelendiriyor. "ngiltere'nin gururu" dedii BBC, hepinizin anmsayaca gibi, özellikle Falkland Sava srasnda, yani ülkenin bir baka ülkeyle savata bulunduu dönemde, yllarda açkça Hükûmeti rahatsz edecek ama bamsz yaynlar yaparak itibarna itibar katmt. Oysa Türkiye'mizde Sayn Babakann sadece twitter'dan, sadece sosyal medyadan deil, sadece çeitli gazetelerden de deil, özel sektörün elinde bulunan televizyon kanallarndan da ne kadar rahatsz olduunu -az önce benden önce konuan saygdeer milletvekili arkadamn da deindii gibi- 6 milyon oy alm bir muhalefet partisi liderinin sözlerinin o televizyon kanalndan yaynlanmasndan bile rahatszlk duyup sansür teebbüsünde bulunduunu biliyoruz.

     TRT, bir önceki sal günü yani iki gün önce, ana muhalefet partisi liderinin konumasn, yine burada sk sk dile getirilen yolsuzluklar konusuna geldii zaman keserek kamuoyuna aktard yani gerçeklerin kamuoyuna duyurulmasna alenen ve resmen kar olan, sosyal medyadan da davac olan bir siyasi iktidar olarak maalesef ülkeyi yönetmektesiniz.

Saygdeer milletvekilleri, ite bu zihniyetin karmza çkard asl önemli mesele -benim kanaatime göre- bu 114'üncü maddede devlet eliyle verilen tahsisatn belirli ekilde Anadolu Ajansndan kullanlmasn öngören bir madde. Anadolu Ajans, tarafnzdan maalesef yine sizin pek beendiiniz deyimle bir "ucube" hâline getirildi. Hisse senetleri saygdeer arkadalar, genel müdürün eline nominal deer üzerinden 12.800 lira karlnda Anadolu Ajansnn, ki milyarlarca liralk deere sahip olan bir ajansn hisselerinin yüzde 25'i devredildi; hiçbir ekilde kanuni gereklere uyulmadan bu yapld ve Anadolu Ajansnn mevcut yasalarn hükümlerinden muaf bir ekilde istediini yapabilmesi için de on dört ayr yasada bu görümeler srasnda muafiyet saladnz ajansa. Anadolu Ajansnn Genel Müdürüne kurallara uymadan Ajansn hisselerinin yüzde 25,6'sn devreden arkadalar acaba gelecek yllarda bu Ajansn Genel Müdürü Allah geçinden versin, vefat ettii zaman, o hisselerin murisler tarafndan nasl deerlendirileceini, "Ajansn orta biziz." deyip demeyeceklerini dikkate alp almadklarn merak ediyorum. Sizlere Anadolu Ajans gibi tarihimizin... Hatta bu Büyük Millet Meclisinin kurulmasndan üç hafta önce büyük Atatürk tarafndan kurulan millî bir deerin kiilerin elinde devletle genel müdür ortakl hâlinde sürmesine izin vermemenizi rica ediyorum. 

 

     Hepinizi sayglarmla selamlyorum, sa olun.''