Mustafa Kemal ATATÜRK
Oktay Ekşi
Oktay EKŞİ
CHP İstanbul Milletvekili
Dış işleri Komisyonu Üyesi
Bugün 19 Haziran Salı  2018
Sağlık.Net2 Veri Sistemi Etik Midir?

02.12.2013

 

Sağlık.Net 2 veri sisteminin hasta hakları açısından ne kadar etik olduğunu Sağlık Bakanı'na soran Oktay Ekşi'nin soruları şöyleydi:


''1- Sağlık Bakanlığının, muayenehaneler dahil tüm sağlık kurum ve kuruluşlarından "Sağlık.Net 2" veri sistemine hastalar hakkında bilgi iletme zorunluluğu koyması ve bunu uygulamada ısrarlı görünmesi, hekimlerin kendilerine gelen hastaların sırlarını saklama yükümlülüğüne (en basit ifadeyle hekimlik etiğine) taban tabana zıt bir tutum değil midir?

2- Bu uygulamanın Anayasanın kişilik haklarını koruma altına alan hükümlerine aykırı olup olmadığı irdelenmiş midir? İrdelenmişse hangi hukuk otoritesinin olumlu mütalaasından yararlanılmıştır?

3- Bu uygulama başlatılalı beri kaç muayenehanenin yüzde kaçı kendilerine başvuran hastaların özel/sağlık bilgilerini bakanlığa bildirmiştir?

4- Muayenehane dışı sağlık kurum ve kuruluşları, kendilerine başvuran insanların EN ÖZEL bilgilerini bakanlığa iletmekte midir?

5- Uygulama başlatıldıysa bu yapılan KİŞİLERİ FİŞLEME değilse nedir?

6- Bu uygulamanın benzeri (ve eşi) bir başka ifadeyle özel muayenehaneler gelen hastaların en özel bilgilerini resmi makamlara iletme yükümlülüğü hangi ülkede vardır?''