Mustafa Kemal ATATRK
Oktay Eki
Oktay EK
CHP stanbul Milletvekili
D ileri Komisyonu yesi
Bugn 19 Haziran Sal  2018
TRT CHP'ye Kar Sansr M Uyguluyor?

12.11.2012

Diyarbakr'daki cenaze törenine katlan CHP Genel Bakan Kemal Klçdarolu'nun ismine TRT tarafndan sansür uyguland iddialarn Babakan'a soran Oktay Eki'nin sorular öyleydi:


''Pervari'de 10 Kasm 2012 sabah ehit düen 17 askerimizin 11 Kasm 2012 günü Diyarbakr'da yaplan Cenaze Törenine katlan devlet erkannn ve dier protokol mensuplarnn isimleri tek tek sayld halde CHP Genel Bakan Sayn Kemal Klçdarolu'nun ad, bu olayla ilgili canl yayn yapan TRT tarafndan zikredilmemitir.

1- TRT'nin varlnn ve görevlerinin temel ilkesi olan "TARAFSIZLIK"la badamayan bu durumun açklamas nedir?

2- Bu bariz tarafgirlik nedeniyle TRT'nin bünyesinde kim hakknda ne gibi bir ilem yaplmtr?

3- Bu tür uygulamalarn devam etmemesi için alnan bir önlem var ise nedir?''


YANITLAR:


Babakan adna Babakan Yardmcs Bülent Arnç tarafndan 14 Aralk 2012 tarihinde verilen yant aadadr:


''stanbul Milletvekili Sayn Osman Oktay EK tarafndan tevcih edilen 7/12549 esas numaral soru Önergesi ile ilgili Kurumumuz cevab aada sunulmutur.

Tarafsz kamu tüzel kiiliine sahip bir yayn kuruluu olan TRT, doru, tarafsz ve yorumsuz habercilik anlayyla, çada habercilik teknik ve metotlarna bal kalarak, kamuoyunu ilgilendiren konularda gerekli, yeterli ve doyurucu yaynlar yapmakla yükümlü olup, görevini bu çizgi çerçevesinde laykyla yerine getirmeye çalmaktadr.

ehitlerimiz için Diyarbakr Hava Üssü'nde düzenlenen törenin balangcndaki canl muhabir balantsnn izlenen kaydnda, CHP Genel Bakan Sayn Kemal Klçdarolu dâhil törene katlan protokolün isimlerinin tek tek sayld görülmütür. Ancak, sonraki balantlarda, töreni mekânn daha uzak bir noktasndan anlatmaya devam eden dier görevli muhabir, canl yayn heyecannn da etkisiyle CHP Genel Bakan Sayn Kemal Klçdarolu ve Milli Eitim Bakan Sayn Ömer Dinçer'in de aralarnda bulunduu protokoldeki baz isimleri söylemeyi sehven unutmutur.

 

Söz konusu yaynda bir kast olmad deerlendirilmekle birlikte, ilgili muhabirin yayndaki dikkatsizlii nedeniyle TRT Personel Yönetmelii hükümleri çerçevesinde savunmas alnm ve "dikkat çekme" cezas uygulanmtr. Dier yandan, anlan yaynla ilgili olarak ayn gün Kurumumuz tarafndan kamuoyunu bilgilendiren bir açklama da yaplmtr.

Arz ederim.


Bülent Arnç

Babakan Yardmcs''