Mustafa Kemal ATATRK
Oktay Eki
Oktay EK
CHP stanbul Milletvekili
D ileri Komisyonu yesi
Bugn 25 Haziran Pazartesi  2018
Oktay Ferat Hakkndaki ddialar Doru Mu?

17.12.2013

 

Babakann Danman Yalçn Akdoan'n enitesi Oktay Ferat hakknda çkan iddialar Salk Bakan'na soran Oktay Eki'nin sorular öyleydi:


''1. Sayn Babakan’n Danman Yalçn Akdoan’n enitesi olduu, gazete haberlerinde ifade edilen Oktay Ferat’n “Salk Bakanl’nn 2 Numarasna 100.000 TL (Yüz Bin Türk Liras) verdiimi açklarsam hükümeti düürürüm” dedii basna yansyan haberlerde bildirilmektedir. Bu iddia ihbar saylm ve ilgiliye “kime rüvet verdii” sorulmu mudur?

2. Oktay Ferat’n Salk Bakanlndan ald herhangi bir “ihale” var mdr?

3. Salk Bakanl tarafndan Oktay Ferat adl kiiden “hizmet alm” yaplm mdr? Yapldysa hangi nedenle kendisine (veya irketine) ne kadar ödeme yaplmtr? ''