Mustafa Kemal ATATRK
Oktay Eki
Oktay EK
CHP stanbul Milletvekili
D ileri Komisyonu yesi
Bugn 19 Haziran Sal  2018
Adli Kolluk Ynetmelii'ndeki Deiiklik Etik Midir?

25.12.2013


17 Aralk 2013 operasyonunun ardndan deitirilen Adli Kolluk Yönetmelii ile ilgili sorularn Babakan'a soran Oktay Eki'nin sorular öyleydi:


''1. 17 Aralk 2013 tarihinde balatlan stanbul merkezli yolsuzluk ve rüvet operasyonunun hemen ardndan Adli Kolluk Yönetmelii’nde deiiklik yaplarak ‘’gizli’’ yürütülmesi gereken ‘’hazrlk soruturmas’’ hakknda Basavclk araclyla mülki amirlie bilgi vermen mecburiyetinin getirilmesi, ‘’yarg-yürütme-yasama’’ erklerinin birbirinden ayr olmas ilkesine uygun mudur? Etik midir?

2. Bu deiikliin, soruturmann gizliliine darbe vuraca iddialarna yantnz nedir?

3. Bu deiiklikle; soruturmay yürütmekle görevli Adli Kolluun amiri durumundaki Cumhuriyet Savcs’nn yetki ve otoritesi zayflatlm deil midir?

4. Bu deiiklik Anayasa’ya 2005’teki deiikliklerle CMK’nn 161, 164, 168. Maddelerine, HSYK’nn 7 No.lu Genelgesine aykr deil mi?''