Mustafa Kemal ATATRK
Oktay Eki
Oktay EK
CHP stanbul Milletvekili
D ileri Komisyonu yesi
Bugn 25 Haziran Pazartesi  2018
Milli Ktphane'de rmeye Terk Edilen Kitaplar Olduu Doru Mu?

29.11.2013


Milli Kütüphane depolarnda hiç açlmayan kitaplarn olduu ve bunlarn çürüöeye terk edildii iddialarn Kültür ve Turizm Bakan'na soran Oktay Eki'nin sorular öyleydi:


''1. 1500’lü yllara ait yazma kitaplarn, TBMM’nin gizli tutanaklarnn ve daha pek çok eserin bulunduu depolarn Milli Kütüphane yönetimince hiç açlmad doru mudur?

2. Bu kitaplarn says yeni mi tespit edilmitir? Buraya ne zaman getirildii, Milli Kütüphane depolarna konulu tarihleri belli midir?

3. Çok nadir eserlerin bulunduu depolarda ku yuvalar ve ku ölülerinin bulunduu doru mudur?

4. Bu ihmalin sorumlular kimlerdir? Haklarnda yaplan ilem nedir?

5. Milli Kütüphane depolarnda açlmayan baka depolar var mdr?

6. Bu depolar bunca yldr neden açlmamtr?

7. Bu depolardan çkan kitap ve belgeler ne zaman tasnif edilerek kütüphanecilik vasflarna uygun ekilde hizmete sunulabilecektir?

8. Milli Kütüphanede bulunan kitaplarn toplam says ne kadardr?''