Mustafa Kemal ATATÜRK
Oktay Ekşi
Oktay EKŞİ
CHP İstanbul Milletvekili
Dış işleri Komisyonu Üyesi
Bugün 19 Haziran Salı  2018
Trafik Polisleri Tarafından Yapılan Uygulamalar Ne Kadar Medeni?

28.10.2013


Trafik Polisleri tarafından yapılan bazı uygulamaları İçişleri Bakanı'na soran Oktay Ekşi'nin soruları şöyleydi:


''1- Trafik polisinin “uygulama” adı altında yol kenarlarında pusu kurup arabaları çevirerek sürücülerin “alkol” veya “uyuşturucu madde” etkisi altında araç kullanıp kullanmadıklarını kontrol etmelerinin, “medenî” olduğunu kabul ettiğimiz hangi ülkede örneği vardır?

2- Araba kullananları –veya o sırada yoldan geçenleri- durdurup ağızlarına pamuklu sopa/çubuk sokarak tükürük numunesi almalarının “insan onuruna aykırı”, “fevkalade kaba” ve hatta “gayrı insanî” bir uygulama olduğunu Bakanlığınız yetkilileri ile o polislere emir veren (Emniyet Genel Müdürü dâhil) âmirleri bilmemekte –ifademi bağışlarsanız- “idrak edememekte” midir?

3- Böyle bir muameleye maruz kalmanız halinde sizin tepkiniz ne olur?

4- Bu uygulamanın “insanî” ve “medenî” bir şekle dönüştürülmesinin ve hem “trafik emniyeti” ve “toplum huzuru” hem de “insana saygı” bağlamında buna bir çözüm bulunmasının gerekli olduğunu kabul ediyor musunuz?''


NOT: Bu önerge TBMM İçtüzüğü gereği 15 gün içerisinde yanıtlanması gerekirken Şubat 2014 tarihi itibari ile halen yanıtlanmamıştır.