Mustafa Kemal ATATRK
Oktay Eki
Oktay EK
CHP stanbul Milletvekili
D ileri Komisyonu yesi
Bugn 25 Haziran Pazartesi  2018
Mesudiye'de Yaplan HES'lere likin ddialara Doru Mu?

12.11.2013


Mesudiye'de yaplacak olan HES'lere ilikin sorularn Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan'na soran Oktay Eki'nin sorular öyleydi:


''Türkiye’nin elektrik enerjisi ihtiyacnn, akarsularmzn kullanm hakknn özel irketlere devri suretiyle karlanmasna ilikin politikanza, bu nedenle yaanan doa tahribat nedeniyle kar olmakla beraber, Ordu’nun Mesudiye ilçesindeki hemerilerimin dikkatime getirdikleri aadaki hususlarn yantlanmasn rica ediyorum:

1- MESUDYE ilçesindeki akarsular üzerinde yaplmakta olan Hidroelektrik Santrallarn ürettii (veya üretecei) elektrik enerjisinin TEA tarafndan, Mesudiye’nin Beyseki köyünde yaplacak trafo merkezinde toplanmas  planland, daha sonra bundan vaz geçilerek “Kelkit Trafo Merkezi” adyla yaplacak merkezde toplanmasna karar verildii doru mudur?

2- Mesudiye snrlar içinde yaplan HES’lerin üretecei/ürettii bir ksm elektrik enerjisinin Gölköy ve Koyulhisar’a bal Umurca trafo merkezinde toplanaca iddialar doru mudur?

3- Beyseki köyünde yaplmas söz konusu trafo merkezinden vaz geçilmesinin, Mesudiye ilçesinde yarataca maduriyet Bakanlnz tarafndan nasl giderilecektir?    

4- Mesudiye ilçesine verilen elektrik enerjisinin, yöre halknn sabrn taracak kadar sk kesildii (arzalar meydana geldii) bakanlnzca bilinmekte midir?''

 

YANITLAR:


Enerji Bakan Taner Yldz tarafndan 25 Aralk 2013 tarihinde verilen yant aadadr:

 

''Soru 1:

Türkiye'nin elektrik enerjisi ihtiyacnn, akarsularmzm kullanm hakknn özel irketlere devri suretiyle karlanmasna ilikin politikanza, bu nedenle yaanan doa tahribat nedeniyle kar olmakla beraber. Ordu'nun Mesudiye ilçesindeki hemerilerimin dikkatime getirdikleri aadaki hususlarn yantlanmasn rica ediyorum:

- MESUDYE ilçesindeki akarsular üzerinde yaplmakta olan Hidroelektrik Santrallarn ürettii (veya üretecei) elektrik enerjisinin TEA tarafndan, Mesudiye'nin Beyseki köyünde yaplacak trafo merkezinde toplanmas planland, daha sonra bundan vazgeçilerek "Kelkit Trafo Merkezi" adyla yaplacak merkezde toplanmasna karar verildii doru mudur?


Cevap 1:

Tokat ve Ordu li HES planlamalar kapsamnda ön çalmalar sonucunda Türkiye Elektrik letim Anonim irketi Genel Müdürlüü tarafndan Ordu ili Mesudiye ilçesi Beyseki köyü civarnda Beyseki Havza TM'nin tesis edilmesi planlanmtr. Ancak, bölgedeki HESTerin fiili gerçekletirilebilme durumu ve saha etütleri çerçevesinde, Beyseki Havza TM yerine Tokat li Readiye lçesi Umurca köyü civarnda Kelkit Havza TM'nin tesis edilmesine karar verilmitir.


Soru 2:

Mesudiye snrlar içinde yaplan HES'lerin üretecei/ürettii bir ksm elektrik enerjisinin Gölköy ve Koyulhisar'a bal Umurca trafo merkezinde toplanaca iddialar doru mudur?


Cevap 2:

Mesudiye snrlar içinde yaplacak HESTerin üretimi bölgede tesis edilecek datm merkezlerinde toplanacak ve Mesudiye lçesi ile köylerinin güvenli elektrik temini salanacaktr. Bölgede tüketilemeyen fazla üretim ise Kelkit Havza Trafo Merkezi ne aktarlacaktr.


Soru 3:

Beyseki köyünde yaplmas söz konusu trafo merkezinden vazgeçilmesinin, Mesudiye ilçesinde yarataca maduriyet Bakanlnz tarafndan nasl giderilecektir?


Cevap 3:

Kelkit Havza TM planlamas ile Mesudiye ilçesinin de dâhil olduu bölge daha güvenli elektrik enerjisi altyapsna kavuacak olup söz konusu planlama çerçevesinde Mesudiye ilçesinde herhangi bir maduriyet olumayacaktr.


Soru 4:

Mesudiye ilçesine verilen elektrik enerjisinin, yöre halknn sabrn taracak kadar sk kesildii (arzalar meydana geldii) bakanlnzca bilinmekte midir?


Cevap 4:

Konu ile ilgili olarak Yeilrmak Elektrik Datm Anonim irketi'nden bilgi talep edilmi alnan bilgide özetle "irketin sorumluluk alanndaki Samsun, Ordu, Sinop, Çorum ve Amasya illerine elektriin sürekli ve kesintisiz olarak arz edilmesi için, ebekedeki bakm ve onarm çalmalar düzenli olarak yaplmaktadr. Bu balamda Mesudiye ilçesinde 2013 ylnda llar ve Arpalan enerji nakil hatlarnda bakm ve onarm çalmalar yaplmtr" denilmektedir.


Bilgilerinize arz ederim.

Taner Yldz
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan''