Mustafa Kemal ATATRK
Oktay Eki
Oktay EK
CHP stanbul Milletvekili
D ileri Komisyonu yesi
Bugn 18 Haziran Pazartesi  2018
Demokratikleme Paketi le Aklanan Baz Admlar BDP'nin Talebi Midir?

02.10.2013


Demokratikleme Paketinin açklanmas ile gündeme gelen siyasi partilere e bakanlk yolunun açlmasnn BDP'nin talebi olup olmadn Babakan'a soran Oktay Eki'nin sorular öyleydi:


''Kamuoyunun merakla bekledii ‘’Demokrasi Paketi’’ gecikmeli de olsa 30 Eylül 2013 tarihinde tarafnzdan açkland. Demokrasilerde olmas gereken ve çada ülkelerde uygulanmakta olan kamuoyunun da ilgiyle bekledii birçok hususa deinilmemi olmasna karn, paket balamnda söz verdiiniz;


1. Siyasi partilere kamuoyunun gündeminde olmayan e bakanlk yolunun açlmas BDP’nin talebi midir?

2. BDP’nin böyle bir talebi yoksa bu ihtiyaç neden domutur?''


YANITLAR:


Babakan adna Babakan Yardmcs Bekir Bozda tarafndan 4 Aralk 2013 tarihinde verilen yant aadadr:


''Siyasi partilere e zamanl olarak birden çok kiinin genel bakanlk görevini yürüttüü "ebakanlk" sistemi bir çok ülkede uygulanmaktadr. Mevzuatmzda ise siyasi partilerin ebakanlk sistemini uygulamalarna imkan veren açk bir hüküm bulunmamaktadr. Yaplacak düzenlemeyle tüzüklerinde yer almak ve iki kiiden fazla olmamak kaydyla partilere ebakanlk sistemi uygulama imkan getirilmektedir.

 

Demokratikleme paketi, 2002 ylndan itibaren balayan uzun soluklu bir yürüyüün, hükümetlerimiz döneminde milletimize verilen sözlerin, açklanan plan, proje ve hedeflerin yerine getirilmesidir. Demokratikleme yolunda atlan bu admlar, bir partinin talebi dorultusunda deil milletimizin talep ve beklentileri dorultusunda atlm admlardr. Hükümet olarak milletimizin talepleri, ihtiyaçlar, beklentileri neyse biz ona kulak verdik ve vermeye de devam edeceiz.

Bilgilerinize arz ederim.
Bekir Bozda
Babakan Yardmcs''