Mustafa Kemal ATATÜRK
Oktay Ekşi
Oktay EKŞİ
CHP İstanbul Milletvekili
Dış işleri Komisyonu Üyesi
Bugün 19 Haziran Salı  2018
Adana Mitingi'ne Vatandaşlar Zorla Mı Getirildi?

10.10.2013


Adana Mitingi'ne vatandaşların zorla getirildiğine dair iddiaları Başbakan'a soran Oktay Ekşi'nin soruları şöyleydi:


''1. 5 Ekim 2013 Cumartesi günü Adana’da düzenlediğiniz mitinge Adana Valiliğince afiş yaptırılmış mıdır? Okul binalarına asılmak üzere okullara gönderilmiş ve bu afişler okullara asılmış mıdır?

2. Muhtarların ihtiyar heyeti ile birlikte mitinge kendi köylerinden 45’er kişi götürmeleri konusunda baskı yapıldığı, barkotlar dağıtılarak miting alanına kurulan cihazlardan geçirilerek kimlerin geldiğinin kimlerin gelmediğinin takip edildiği iddiaları doğru mudur?

3. Mitinge katılımı sağlamak için kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan Adanalı vatandaşlara, belediye personeline, taşeron işçilere, öğretmenlere ve öğrencilere baskı yapıldığı iddiaları doğru mudur?

4. Adana Büyükşehir Belediyesi’ne ait halk otobüslerinin çalıştıkları hatlardan çıkarak ‘’Başbakana gider’’, ‘’miting alanına gider’’ afişleri ile donatıldığı ve halkın ulaşım hizmetlerinin aksadığı iddiaları doğru mudur?''


NOT: Bu önerge TBMM İçtüzüğü gereği 15 gün içerisinde yanıtlanması gerekirken Şubat 2014 tarihi itibari ile halen yanıtlanmamıştır.