Mustafa Kemal ATATRK
Oktay Eki
Oktay EK
CHP stanbul Milletvekili
D ileri Komisyonu yesi
Bugn 19 Haziran Sal  2018
Kazakistan'a Tahsis Edilen Araziye Otel nas Hangi Anlama Maddesine Uygundur?

08.11.2013Kazakistan Devleti ile imzalanan anlama sonrasna Kazakistan'a tahsis edilen araziye otel inas yaplmasnn anlamasn hangi maddesine uygun olduunu ve dier iddialar Babakan'a soran Oktay Eki'nin sorular öyleydi:


''Türkiye Cumhuriyeti ile Kazakistan Cumhuriyeti arasnda 13 Aralk 1993 tarihinde imzalanan bir protokolle ‘’Kazakistan Devlet Konukevi’’ yaplmak üzere Antalya’nn Kemer lçesi Beldibi Köyü’nde 44 bin 370 metrekarelik bir arazi Kazakistan’a 49 yllna tahsis edilmitir. 49 yln sonunda arsann üzerindeki binalarla birlikte Türkiye Cumhuriyeti’ne bedelsiz olarak iade edilmesi de hükme balanmt. Bu balamda;


1. Kazakistan Devleti’nin tasarrufuna braklan bu araziye özel bir irket tarafndan otel ina ettirilmesi, Kazakistan Devleti’ne anlama ile tannan imtiyazn hangi maddesine uygundur?

2. Uygun deilse, bu uygulamann dourduu siyasi ve hukuki sorumluluk kime aittir?

3. Kazakistan’a terk edilen arazi üzerindeki yaplamann gerektirdii imar vb. izinleri verme veya vermeme yetkisi hangi mercie aittir?

4. Söz konusu arazide yaplm otel vb. binalarla ilgili olarak hangi tarihte hangi Belediye tarafndan ne gibi izin ve ruhsat verilmitir?

5. zin verildiyse bunun yasalara aykr olup olmad aratrlm mdr? Aykrl tespit edilmise, kim hakknda ne gibi ilem yaplmtr?

6. Kazakistan’a tahsis edilen 44.370 metrekarenin daha sonra 67.250 metrekareye çkartlmasnn sebebi nedir?

7. Bu arazide yaplan otel hangi tarihte açlm, otel sahibi/iletmecisi hangi yldan balayarak Türkiye Cumhuriyetine hangi ylda ne kadar, ne vergisi ödemitir?

8. Kazakistan’a tahsis edilen arazi üzerinde ina edilen ve halen faal olduu bilinen otelden, araziyi igal etmesi nedeniyle Türkiye Cumhuriyeti tarafndan herhangi bir ücret talep edilmi midir?

9. Arazinin Kazakistan’a tahsis edilmi olmas nedeniyle ‘’arazi igali’’ baznda herhangi bir ücret talep edilmemise, Kazakistan’n söz konusu otelden bir ekilde ücret vb. ödün talep etmi olmas, iki ülke arasndaki anlamann lafzna ve ruhuna uygun mudur?

10. Söz konusu arazi üzerinde iletilmekte olan ve 5 yldzl olduu ileri sürülen otelden baka, yine Türkiye Cumhuriyeti tebaal kii veya irketlerce ina edilen ve iletilmekte olan baka bina var mdr? Varsa bunlarn adedi ve ileticisi kimdir?

11. Türkiye’nin tahsis ettii toplam 67000 metrekareden fazla araziye karlk Kazakistan hükümeti tarafndan Türkiye’ye tahsis edilecei bildirilen 7500 metrekare civarndaki arsa, Türkiye’nin tasarrufuna geçmi midir?

12. Söz konusu arsa Türkiye’nin tasarrufuna geçtiyse, burada ne yaplmas öngörülmektedir?''


NOT: Bu önerge TBMM çtüzüü gerei 15 gün içerisinde yantlanmas gerekirken ubat 2014 tarihi itibari ile halen yantlanmamtr.