Mustafa Kemal ATATRK
Oktay Eki
Oktay EK
CHP stanbul Milletvekili
D ileri Komisyonu yesi
Bugn 25 Haziran Pazartesi  2018
Kayt D sizlik ve yeri Kazalar Hakknda Ne Gibi nlemler Alnyor?

08.11.2013


Kayt d isizlik ve iyeri kazalar hakknda alnan önlemlerin neler olduunu Çalma ve Sosyal Güvenlik Bakan'na soran Oktay Eki'nin sorular öyleydi:


''1. Yüksek oranda kayt dlk ve yetersiz yaptrm nedeniyle i gücünün yaklak %40nn i hukukunun korumas altnda olmad tespiti doru mudur?

2. Fazla mesai ücreti almadan uzun çalma saatleri, haftalk izinlerin dikkate alnmamas, haksz yere iten çkarmalar, yllk izin kullanmama ve kdem tazminatna getirilen kstlamalar ve i gücünün çounlukla çalt küçük iletmelerde giderilmedii doru mudur?

3. Çocuk içi oranlarnn tüm igücüne göre halen azaltlmad doru mudur? 

4. yeri kazalarnda Avrupa’nn ‘’birincisi’’, dünyann (Çin’den sonra) ‘’ikincisi’’ olduumuza ilikin açklamalar karsnda Bakanlk olarak görevinizi bihakkn yaptnz söyleyebiliyor musunuz? Söyleyemiyorsanz ne yapmay düünüyorsunuz? 

5. Özellikle gemi tersanelerinde pek çok içinin ölümüne sebep olan i kazas/cinayeti karsnda alnan önlemler nelerdir?

6. Bu kaza(!)lar nedeniyle kusurlu bulunan sorumlu var mdr? Varsa hangisine ne yaptrm uygulanmtr?''          


NOT: Bu önerge TBMM çtüzüü gerei 15 gün içerisinde yantlanmas gerekirken ubat 2014 tarihi itibari ile halen yantlanmamtr.