Mustafa Kemal ATATÜRK
Oktay Ekşi
Oktay EKŞİ
CHP İstanbul Milletvekili
Dış işleri Komisyonu Üyesi
Bugün 19 Haziran Salı  2018
Ulusal Sağlık Bilgi Sistemi Yetersiz Midir?

20.11.2013


AB İlerleme Raporu'nda yer alan ''Ulusal Sağlık Bilgi Sistemi'' ve diğer konulardaki eleştirileri Sağlık Bakanı'na soran Oktay Ekşi'nin soruları şöyleydi:


''AB İlerleme Raporunda Bakanlığınızla ilgili eleştirilere dayanarak soruyorum;  


1. ‘’Ulusal Sağlık bilgi sistemi çerçevesinde kişisel verilerin gizliliği ve güvenliğinin temini bakımından çözüm bulunması gerektiği’’ tespitine katılıyor musunuz?

2. ‘’Sağlık sisteminin yerinden düzenlenmesi ile tüm laboratuvarların ve verilerinin yeniden tanımlanması ve güçlendirilmesine’’ ihtiyaç var mıdır?

3. ‘’HIV-AIDS stratejik eylem planı 2013-2017 hazırlıklarına devam edilmesine rağmen henüz tamamlanmadığı ve yeterince mesafe alınmadığı’’ iddiaları doğru mudur?

4. ‘’Kan, doku, hücre ve organlar konularında AB müktesebatının uygulanması için gereken her türlü imkânların sağlamlaştırılması ve izlenebilirlik sistemlerinin de oluşturulması gerektiği’’ tespitine ne diyeceksiniz?

5. ‘’Sosyal sigortalar sisteminin tüm vatandaşlara sağlık hizmetlerinden eşit şekilde faydalanma imkânı tanımadığı’’ doğru mudur? '' 


NOT: Bu önerge TBMM İçtüzüğü gereği 15 gün içerisinde yanıtlanması gerekirken Şubat 2014 tarihi itibari ile halen yanıtlanmamıştır.