Mustafa Kemal ATATÜRK
Oktay Ekşi
Oktay EKŞİ
CHP İstanbul Milletvekili
Dış işleri Komisyonu Üyesi
Bugün 19 Haziran Salı  2018
Tüketici Konseyi Kararları Takip Edilemiyor Mu?

20.11.2013


AB İlerleme Raporu'nda Tüketici Konseyi ve Genel Ürün Güvenliği ile Tehlikeli Taklitler Hakkındaki Yönetmelikler ile ilgili eleştirileri Gümrük ve Ticaret Bakanı'na soran Oktay Ekşi'nin soruları şöyleydi:


''AB İlerleme Raporunda Bakanlığınızla ilgili ifade edilen eleştirilere dayanarak soruyorum;  


1. Tüketici Konseyi kararlarının takibi yetersiz midir?

2. Genel Ürün Güvenliği Yönetmeliği ve Tehlikeli Taklitler Hakkında Yönetmeliğe halen tam uyum sağlanamadığı doğru mudur?

3. Tüketici mahkemelerinin ve hakem heyetlerinin kapasitelerinin daha fazla güçlendirilmesi gerekmekte midir?

4. Tüketici mahkemesi kararları neden erişilebilir değildir?''


NOT: Bu önerge TBMM İçtüzüğü gereği 15 gün içerisinde yanıtlanması gerekirken Şubat 2014 tarihi itibari ile halen yanıtlanmamıştır.