Mustafa Kemal ATATRK
Oktay Eki
Oktay EK
CHP stanbul Milletvekili
D ileri Komisyonu yesi
Bugn 18 Haziran Pazartesi  2018
Mesudiye lesine Doalgaz Hatt Balanacak M?

20.07.2013


Ordu Mesudiye'ye doalgaz hatt balanp balanamayacan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan'na soran Oktay Eki'nin sorular öyleydi:


''1- Ordu'ya bal Mesudiye ilçesi halknn en yakn "Doalgaz" hattndan bu ilçenin de yararlanmas yönünde talebi var mdr?

2- Böyle bir talep varsa, gereinin yaplmas (hattn balanmas) ne zaman mümkün olacaktr?

3- Doalgaz hattndan Mesudiye ve çevresindeki ilçelerin (örnein Koyulhisar, Gürgentepe, Gölköy'ün) yararlanmasn salayacak bir çalma var mdr?''


YANITLAR:


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Taner Yldz tarafndan 8 Kasm 2013 tarihinde verilen yant aadadr:

''Ordu Valilii, Ordu ili Mesudiye ilçesinin doal gazdan yararlanmak istediklerine dair dilekçelerini Boru Hatlar ile Petrol Tama Anonim irketi (BOTA)'ne iletmilerdir.


Ordu Valilii ve Mesudiye Kaymakamlna 23/07/2013 tarihli yaz ile verilen cevapta, Doal gazn ülke genelinde yaygnlatrlmas hedefi dorultusunda, mevcut doal gaz datm bölgeleri lisans kapsam dnda kalan merkez nüfusu 10.000'in üzerindeki ilçelere doal gaz ulatrlmasn salamak amacyla yaplacak yatrmlara ilikin usul ve esaslar belirlemek üzere 2013/4347 sayl Bakanlar Kurulu Karar'nn 28.04.2013 tarih ve 28631 sayl Resmi Gazetede yaymland, bu karar gereince gerekli usul ve esaslarn da Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlnca yaymland, bu usul ve esaslarn l Özel dareleri'nin talimatlandrlmalarn teminen 13.06.2013 tarih ve 862/8535 sayl yaz eki ile çileri Bakanl'na gönderildii belirtilmitir.


Bahse konu usul ve esaslarda belirtildii üzere, Bakanlar Kurulu Karar'nda yer alan yeterlilikleri saladnn ve gereklilikleri karladnn kontrolü l Özel dareleri tarafndan yaplacak olup l Özel dareleri, uygun bulunan talepler için BOTA'a bavuruda bulunacaktr.


Bu çerçevede, Ordu'ya bal Mesudiye ilçesi ile soru önergesinde ifade edilen dier ilçelere gaz arz salanmas amacyla boru hatt tesis edilebilmesi için söz konusu Bakanlar Kurulu Karar ve bu karara bal usul ve esaslarn yerine getirilmesi gerekmektedir.

Bilgilerinize arz ederim.
Taner Yldz
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan''