Mustafa Kemal ATATÜRK
Oktay Ekşi
Oktay EKŞİ
CHP İstanbul Milletvekili
Dış işleri Komisyonu Üyesi
Bugün 19 Haziran Salı  2018
Mesudiye Entegre Hastanesi Doktor Eksiği Ne Zaman Giderilecek?

28.10.2013


Ordu İli Mesudiye İlçesi Entegre Hastanesi doktor eksiğinin ne zaman giderileceğine dair sorularını Sağlık Bakanı'na yönelten Oktay Ekşi'nin soruları şöyleydi:


''1. Ordu İli Mesudiye İlçesi Entegre Hastanesi’nin doktor ve diğer personel norm kadrosu nedir?

2. Norm kadroya göre eksik olan uzman doktor, doktor ve sağlık personeli ile diğer personel var mıdır?

3. Eksik bulunan doktor ve sağlık personeli açığı ne zaman doldurulacaktır?''


NOT: Bu önerge TBMM İçtüzüğü gereği 15 gün içerisinde yanıtlanması gerekirken Şubat 2014 tarihi itibari ile halen yanıtlanmamıştır.