Mustafa Kemal ATATRK
Oktay Eki
Oktay EK
CHP stanbul Milletvekili
D ileri Komisyonu yesi
Bugn 18 Haziran Pazartesi  2018
karlan inin Maduriyeti Nasl Giderilecek?

28.10.2013


Rize Kalkandere lçesinde çalrken ayrlmak durumunda kalan evket Mengi adl vatandan tekrardan ie alnp alnamayaca ve maduriyetinin nasl giderilecei hakkndaki sorularn Çalma ve Sosyal Güvenlik Bakan'na yönelten Oktay Eki'nin sorular öyleydi:


''Rize’nin Kalkandere ilçesindeki Çalayan lk ve Orta Okulu’nda iki dönem ‘’Geçici çi’’ sfatyla çalan Sayn evket Mengi, ‘’Kaloriferci ve Temizlik Personeli’’ sfatyla yapmakta olduu iten –statüsü gerei- ayrlmak durumunda kalmasndan ikayetle ‘’tekrar ie alnmasnn teminini’’ talep etmektedir.


1. Sayn evket Mengi’nin tekrar ie alnmas mümkün müdür?

2. Deilse ‘’çocuklarm ve ailemi rahat ve ferah bir ekilde yaatmak istiyorum’’ diyerek mektup yazan ve yardm isteyen bu vatandamzn sorununa çare bulmak için ne yapmay düünmektesiniz?''


YANITLAR:


Çalma ve Sosyal Güvenlik Bakan Faruk Çelik tarafndan 23 Ocak 2014 tarihinde verilen yant aadadr:


''lgi yaz ekinde yer alan stanbul Milletvekili Sayn Oktay EK tarafndan verilen 7/33865 esas numaral yazl soru önergesi Bakanlm faaliyet alanna girmemektedir. Gereini arz ederim.


Faruk Çelik

Çalma ve Sosyal Güvenlik Bakan''