Mustafa Kemal ATATRK
Oktay Eki
Oktay EK
CHP stanbul Milletvekili
D ileri Komisyonu yesi
Bugn 18 Haziran Pazartesi  2018
tzn 51. Maddesinin 3. Fkrasnn Deitirilmesi Hakkndaki tzk Deiiklii nerisi (4 Kasm 2013 tarihinden beri ''Anayasa Komisyonu''nda beklemekte)

22.10.2013

 

TBMM çtüzüünün 51. maddesinin 3. Fkrasnn deitirilmesi ile ilgili çtüzük deitirilmesi teklifi:

 

Gerekçe

 

TBMM’nin iki temel ilevinden biri, bilindii gibi ‘’denetleme’’dir. Bu yasa koyucunun çkard kanunlarn yürütme tarafndan nasl uygulandnn irdelenmesi görevidir. Bu görevin kesintisiz ekilde sürdürülmesi sistemin sal açsndan önemlidir. Oysa yürürlükteki çtüzüün 51 ve 183’üncü maddeleri, TBMM’nin tatile girdii –özellikle üç ay bulan yaz aylar boyunca- ‘’denetleme’’ görevinin yerine getirilmesini engelleyecek ekilde uygulanmaktadr. Çünkü TBMM’nin bir kanun tasarsn, bir kanun teklifini, bir Aratrma yahut Soruturma önergesini veya bir Gensoru yahut sözlü veya yazl soru önergesini ileme koymasnn birinci koulu, bu belgelerin ‘’Gelen Katlar’’da yaymlanmasdr. Onun sonucu olarak da, Gelen Katlarn yaymlanmad (özellikle yaz aylarnda) TBMM Bakanlna verilmi hiçbir tasar, teklif yahut Aratrma, Soruturma, Gensoru dahil hiçbir önerge –bu arada Yazl Soru Önergeleri de- 1 Ekim’e yani yeni Yasama Ylnn balad tarihe kadar bekletilmektedir.

Yasa tasar ve tekliflerinin yahut Aratrma, Soruturma veya Gensoru önergeleri ile Sözlü Soru önergelerinin yaz tatillerinde ileme konulmasnn pratikte hiçbir anlam yoktur çünkü TBMM faal deilse onlarn ele alnmas mümkün deildir. Oysa YAZILI SORU ÖNERGELERNN, ileme konulmamasn makul gösterecek hiçbir neden yoktur. Çünkü o önergeler ya ilgili bakanlara veya TBMM Bakanlna yöneliktir. 

Önergeyi yantlama durumunda olan TBMM Bakanlk Divannn görevde bulunduu;

Ayn durumdaki Bakanlklarn topluma verdii hizmetin, tatil gerekçesiyle kesintiye uramasnn düünülemeyecei dikkate alnnca ve 

Devletin ‘’devamll’’ ilkesi nda baknca, bu önergelerin ileme konulmamasn açklama imkan yoktur. O nedenle teklif, ötekilerle birlikte özellikle YAZILI SORU ÖNERGELERNN ileme alnmasn amaçlamaktadr. Bunun yolu da ‘’Gelen Katlar’’n ‘’resmi tatil’’ günleri dnda her gün yaymlanmasdr. 

 

TBMM çtüzüünün 51’nci Maddesinin Deitirilmesi Hakknda Teklif

 

Madde 1- TBMM çtüzüünün 51’inci maddesinin son fkras aadaki ekilde deitirilmitir:

“Gelen Kâtlar, resmî tatile rastlamad takdirde, Cumartesi ve Pazar hariç, her gün yaymlanr, ilân tahtasna aslr ve ilk birleim tutanana eklenir.” 

Madde 2- Bu çtüzük hükümleri yaymland gün yürürlüe girer.

Madde 3-Bu çtüzük hükümleri Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafndan yürütülür.