Mustafa Kemal ATATRK
Oktay Eki
Oktay EK
CHP stanbul Milletvekili
D ileri Komisyonu yesi
Bugn 18 Haziran Pazartesi  2018
Yantlanmayan Yazl Soru nergesi Says Katr?

22.10.2013


Yantlanmayan soru önergeleri ile ilgili bilgileri TBMM Bakan'na soran Oktay Eki'nin sorular öyleydi:


''1- 24. Yasama Döneminin balad tarihten bu önergenin Bakanlnza sunulduu tarihe kadar, Bakanlnza kaç Yazl Soru Önergesi sunulmutur?


2- Ayn süre içinde, çtüzüün 99’uncu maddesinin:

“Bakan, (15 günlük)  süre içinde cevaplandrlmayan yazl sorular için Babakann veya ilgili bakann dikkatini çeker” eklindeki hükmü gerei;

a) Kaç yazl soru “onbe günlük süre” içinde;

b) Kaç Yazl Soru önergesi bu süre dolduktan sonra yantlanmtr?

c) Hangi bakanlara “onbe gün içinde sorular yantlamad” için kaç adet “dikkat çekme” yazs gönderilmitir?


3- çtüzüün 99’uncu maddesinin:

“(Yazl Soru Önergesi) dikkat çekme yazsnn gönderildii tarihten itibaren on gün içinde de cevaplandrlmazsa, önergenin süresi içinde cevaplandrlmad gelen kâtlar listesinde ilan edilir” eklindeki hükmü gerei kaç Yazl Soru Önergesinin “süresi içinde yantlanmad” Gelen Katlarda ilan edilmitir?

4- Kaç Yazl Soru Önergesi hiç yantlanmamtr?


5- Kaç Yazl Soru önergesi “yantlanmad” veya “yant olarak gönderilen metnin soruyla doruca ilgili olmad” gibi gerekçelerle, yeni bir soru önergesiyle Bakanlnza intikal ettirilmitir? 


6- Yazl ve/veya Sözlü Soru Önergelerinin, TBMM’nin denetim ilev ve görevine uygun ekilde yantlanmad yolunda Bakanlnza intikal etmi ikâyet var mdr? Varsa says nedir?''

 

YANITLAR:

 

TBMM Bakan adna TBMM Bakanvekili Sadk Yakut tarafndan 4 Aralk 2013 tarihinde yantlanan önergenin yant aadadr:

 

''Cevap 1.- 24. Yasama Döneminde (21.11.2013 tarihi itibaryla) Bakanlmza 35.125 yazl soru önergesi verilmitir.

Cevap 2.- Bahse konu dönemde 3.195 yazl soru önergesi 15 günlük süre içinde cevaplandrlmtr. 5.333 yazl soru önergesi ise dikkat çekme yazs ve/veya 30 günlük ek süre talebi üzerine verilen süreler içerisinde cevaplandrlmtr. Toplamda 8.528 yazl soru önergesi süresi içinde cevaplandrlmtr.

Yine ayn dönemde muhatap Bakanlklara 15 günlük süre içinde cevaplamadklar 28.557 yazl soru önergesi için dikkat çekme yazs yazlmtr.

Cevap 3 ve 4.- Söz konusu dönemde 22.508 yazl soru önergesi süresi içinde cevaplandrlmadndan Gelen Kâtlar Listesi'nde yaymlanmtr. Ancak bu önergelerden 13.420 adedine ilgili bakanlklarca süresi geçtikten sonra cevap verilmi olup 9.088 adedine henüz cevap verilmemitir.

Cevap 5.- Soru önergelerinin verili gerekçeleri hususunda Bakanlmzca bir veri tutulmamaktadr.

Cevap 6.- Soru önergelerine verilen cevaplarn ekil ve içerik açsndan uygun olmadna yönelik milletvekillerince Bakanlmza çeitli bavurular yaplmtr. Bu bavurular üzerine TBMM Bakan Cemil ÇÇEK imzasyla Babakan Yardmcs Bekir BOZDA'a 05.01.2012, 25.09.2012 ve 24.05.2013 tarihlerinde üç farkl yazlm olup soru önergelerine verilen cevaplarda milletvekillerince eletiri konusu edilen hususlarda hassasiyet gösterilmesi rica edilmitir.

Bilgilerinizi rica ederim.

Sadk Yakut
TBMM Bakanvekili''