Mustafa Kemal ATATRK
Oktay Eki
Oktay EK
CHP stanbul Milletvekili
D ileri Komisyonu yesi
Bugn 19 Haziran Sal  2018
TRT Personeline ''Gezi'' Yznden lem Balatld m?

22.10.2013


TRT Personeline Gezi olaylar nedeniyle attklar Tweetler için ilem balatldna dair iddialar Basn Yayndan Sorumlu Babakan Yardmcs'na soran Oktay Eki'nin sorular öyleydi:


''1- Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu mensuplarndan bazlar hakknda “GEZ” olaylar srasnda çeitli kiilere bu olaylar destekleyen TWEET attklar gerekçesiyle ilem balatld, bunlarn ifadelerinin alnd, i akitlerinin fesh edileceinin kendilerine duyurulduu doru mudur?

2- TRT Yönetimi, kurum mensuplarna “TWEET atma” konusunda hangi tarihte ne gibi bir snrlama getirmi ve bu kararn personeline hangi tarihte duyurmutur?

3- Böyle bir snrlama getirildiyse yaplan ey, “personelin kiisel iletiim özgürlüünü snrlama” deil midir?'' 


YANITLAR:


Basn ve Yayndan Sorumlu Babakan Yardmcs Bülent Arnç tarafndan 4 Aralk 2013 tarihinde verilen yant aadadr:


''Bakanlm    sorumluluundaki    Türkiye    Radyo-Televizyon    Kurumu Genel Müdürlüünden alnan bilgilere göre;

Kurum mensuplarnn özel ve resmi elektronik postalar ile sosyal medya hesaplar denetlenmemektedir.

"Tweet atma" konusunda personele herhangi bir kstlama getirilmemitir.


Bilgi ve gereini arz ederim.

Bülent Arnç
Babakan Yardmcs''

NOT: Gelen yantn önergedeki sorulara yant vermemesi nedeniyle Oktay Eki, önergesini 25 Aralk 2013 tarihinde yenilemitir.


2. ÖNERGEYE GELEN YANIT:


''Bakanlm sorumluluundaki Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Genel Müdürlüünden alnan bilgilere göre;

Daha önce 7-33146 sayl soru önergesinde de ifade edildii üzere, Kurum mensuplarnn özel ve resmi elektronik postalar ile sosyal medya hesaplar denetlenmemektedir.

"Tweet atma" konusunda personele herhangi bir kstlama getirilmemitir.

 

Kurum'da bugüne kadar 4 personelin Sosyal Medya Paylamlarnda üçüncü kiilerin hukukunun ihlal edildii iddialarnn tespiti amacyla 4 ayr soruturma açlmtr. Tefti Kurulu Bakanl tarafndan yürütülen soruturmalar sonucunda sözlemeli statüde istihdam edilen iki personelin "Sözlemeli Statüde stihdam Edilen Personel Yönetmeliine dayanlarak sözlemeleri fesh edilmi, bir personele ise disiplin hükümleri çerçevesinde ücretten kesme cezas verilmitir. Bahse konu personel hakknda verilen disiplin cezas ve sözleme feshi tweet attklar gerekçesiyle ..deil üçüncü kiilerin haklarnn ihlal edilmesi nedeniyledir.


Bilgi ve gereini arz ederim.


Bülent Arnç

Babakan Yardmcs''