Mustafa Kemal ATATÜRK
Oktay Ekşi
Oktay EKŞİ
CHP İstanbul Milletvekili
Dış işleri Komisyonu Üyesi
Bugün 18 Haziran Pazartesi  2018
Genel Kurula Gelemeyen KHK'lar Neden Bekletiliyor?

22.10.2013


Genel Kurula getirilemeyen KHK'lar hakkındaki sorularını TBMM Başkanı'na soran Oktay Ekşi'nin soruları şöyleydi:

''1. TBMM İçtüzüğünün 37’nci maddesi 3’üncü fıkrasının ‘’Süresi içinde komisyonda görüşülmeyen kanun hükmünde kararnameler, doğrudan Genel Kurul gündemine alınmak üzere Meclis Başkanlığınca Danışma Kuruluna götürülür’’ şeklindeki hükmü gereğince TBMM Başkanlığının ‘’Danışma Kurulu’’na götürdüğü ‘’Kanun Hükmünde Kararname’’lerin isimleri ve bu işlemlerin yapıldığı tarih nedir?

2. Bu ‘’Kanun Hükmünde Kararname’’lerden hangileri yasalaşmıştır?

3. Söz konusu ‘’Kanun Hükmünde Kararname’’lerden henüz Genel Kurula getirilemeyenlerin beklemesinin nedeni nedir?''


YANITLAR:


TBMM Başkanı adına önergeyi yanıtlayan TBMM Başkanvekili Sadık Yakut'un 17 Aralık 2013 tarihinde verdiği yanıt aşağıdadır:


''Cevap 1 ve 2.- İçtüzük'ün 37'nci maddesinin üçüncü fıkrasının geçmiş dönemler itibarıyla uygulama alanı bulamadığı anlaşılmış olup Başkanlığımızca 24'üncü Yasama Döneminde de bu yönde herhangi bir girişimde bulunulmamıştır.

Cevap 3.- Komisyonlarda bekleyen Kanun Hükmünde Kararnameler henüz ilgili komisyonlarca görüşülmedikleri için Genel Kurul gündemine girmemiştir.


Bilgilerinizi rica ederim.


Sadık Yakut

TBMM Başkanvekili''