Mustafa Kemal ATATRK
Oktay Eki
Oktay EK
CHP stanbul Milletvekili
D ileri Komisyonu yesi
Bugn 18 Haziran Pazartesi  2018
THY Pilotlar Para Karl M Takas Edildi?

22.10.2013


Kaçrlan THY pilotlarmz hakknda çkan iddialar Babakan'a soran Oktay Eki'nin sorular öyleydi:


''1. Bir yl önce Suriye’de kaçrlan 9 Lübnanl hacya karlk Austos aynda kaçrlan 2 THY pilotunun takas edilerek serbest braklmas karlnda 150 milyon dolar ödendii iddialar doru mudur?

2. Bahsedilen paray Katar’n ödedii iddialar doru mudur? Bu konuda Türk makamlarnn bilgisi var mdr?

3. Ödenen 150 milyon dolarn aslnda Babakanlk örtülü ödenekten ödendii Katar’n paravan olduu iddialar doru mudur?'' 


YANITLAR:


Babakan adna Dileri Bakan Prof. Dr. Ahmet Davutolu tarafndan 20 Mart 2014 tarihinde verilen yant aadadr:


''9 Austos 2013 tarihinde Beyrut'ta silahl kiiler tarafndan kaçrlan THY pilotlar Murat Akpnar ve Murat Aca'nn kurtarlarak yurdumuza getirilmeleri sürecinde, Lübnanl yetkililerle sürekli temas halinde olunmu, ilgili kurumlarmzn ibirliiyle youn bir diplomatik çaba sarfedilmitir. Akbetleri Devletimizce en üst düzeyde takip edilen pilotlarmz, sözkonusu çabalarmz neticesinde 19 Ekim 2013 tarihinde salimen ülkemize getirilmilerdir.

Kaçrlan vatandalarmzn kurtarlmasna yönelik fidye pazarlna girilmemi, münhasran ilgili ülkedeki resmi makamlarla gerçekletirilen çeitli görüme ve temaslarla serbest braklmalar salanmtr.

Sayglarmla arzederim.

Prof. Dr. Ahmet Davutolu
Dileri Bakan''