Mustafa Kemal ATATRK
Oktay Eki
Oktay EK
CHP stanbul Milletvekili
D ileri Komisyonu yesi
Bugn 19 Haziran Sal  2018
AA Trke Dnda Hangi Dillerde Haber Servisi Yapyor?

22.10.2013


Anadolu Ajans'nn Türkçe dnda hangi dillerde haber servisi yaptn Basn Yayndan Sorumlu Babakan Yardmcs'na soran Oktay Eki'nin sorular öyleydi:


''1- Anadolu Ajans “Türkçe” d, hangi yabanc dillerde “haber servisi” yapmaktadr?

2- Türkçe d haber servisinin: 

a) Hangi dillerde kaç abonesi vardr?

b) Hangi ülkelerdeki yaynlara bu servis yaplmaktadr?

3- Türkçe d haber servisinin aylk (veya yllk) abone tarifesi hangi dillerde nedir?

4- Bu servisin “bedava” hizmet alan abone says nedir? 

5- Türkçe d haber servislerinde çalan personel says (toplam) nedir?

6- Türkçe d haber servislerinin Ajansa yllk maliyeti ile bu servisten salad gelir nedir?''


YANITLAR:


Basn ve Yayndan Sorumlu Babakan Yardmcs Bülent Arnç tarafndan 4 Aralk 2013 tarihinde verilen yant aadadr:


''Bakanlnza intikal eden stanbul Milletvekili Sayn Oktay EKÎ tarafndan tevcih edilen 7/33145 esas numaral yazl soru önergesi incelenmitir.

Anadolu Ajans, Türkçe dnda ngilizce, Arapça, Rusça, Kürtçe (Sorani-Krmanci) ve BHS Dilleri (Bonakça-Hrvatça-Srpça) olmak üzere toplam 6 dilde haber servisi yapmaktadr.

Yabanc dillerdeki abonelik çalmalar, arlkl olarak 2013 yl ortalarnda ve daha sonraki tarihlerde balad ve yaplandrma süreçleri devam ettii için her geçen gün gelien bir yap göstermektedir.

Aboneliklerimiz dil bazl olmayp ülke - bölge bazl bir ayrmla takip edilmektedir. Çok dilli yayn yapan abonelerimiz, Anadolu Ajans'mn yayn dillerinden istediklerine abone olabilmektedir. Bu kapsamda; Türkiye'de ve yurt dnda yaklak 1250 abonemiz bulunmaktadr. Her ay bu rakam artmaktadr.

Anadolu Ajans abonelik siteminde dil bazl abonelik olmadndan dil bazl fiyatlandrma yaplmamaktadr. Abonelik bedelleri her mecrann kendi özelliine göre mecra bazl ve mecra özelinde fyatlandrlmaktadr.

Anadolu Ajans servisleri ücretli olarak abonelerine iletildii için servislerimizi bedava kullanan bir abonemiz bulunmamaktadr.

Ajansmzn Türkiye'de kadrolu 561, yurtdnda da kadrolu 60 çalan bulunmaktadr. Anadolu Ajans da dier dünya ajanslarnda olduu gibi serbest haberci ve hizmet alm yöntemi ile çalmalarn devam ettirmektedir. Ayn zamanda çalanlarmz birden fazla dil kullanmakta ve bir haberi hem Türkçe hem de yabanc dillere yaynlamaktadrlar.

Bilgilerinize sayglarmla arz ederim.


Bülent Arnç
Babakan Yardmcs''