Mustafa Kemal ATATRK
Oktay Eki
Oktay EK
CHP stanbul Milletvekili
D ileri Komisyonu yesi
Bugn 19 Haziran Sal  2018
Hasan Ferit Gedik'in lmesinde Emniyetin hmali Var Mdr?

02.10.2013


Hasan Ferit Gedik'in öldürülmesi ile balayan olaylar Babakana soran Oktay Eki'nin sorular öyleydi:


''Daha öncede 9 kiinin vurulduu Maltepe Gülsuyu semtinde halkn kendilerini korumak için nöbet tuttuu, ‘’uyuturucu ve arazi çetelerine izin vermeyeceiz, hesap soracaz’’ diye pankart açarak yürüyüe geçtii srada kimlii belirsiz kii ya da kiilerce ate açld bu esnada bandan ald dört kurunla yaralanan Hasan Ferit Gedik’in yaamn kaybettii gazete haberlerinden örenilmitir. 


1. Daha önce 9 kiinin yaraland ve çetelerle mücadele eden Maltepe Gülsuyu halknn emniyet güçlerinden yardm talebi olmu mudur?

2. Mahalle halknn kadn ve erkek gece gündüz sopal ve silahl nöbet tuttuu basna yansd dönemde ne gibi önlemler alnmtr?

3. Mahalle halknn çetelere izin vermeyiz hesap soracaz diye pankart açarak yürüyüe geçtii srada üzerlerine ate açlmas ve 18 yandaki Hasan Ferit Gedik’in ölmesinde emniyetin ihmali olduu iddialar doru mudur?

4. Emniyet güçlerinin daha sonra düzenledikleri operasyonla bu çete elemanlarn yakalam olmalarn ‘’çok gecikmi bir operasyon’’ olarak görenlere ve ‘’bunu yapmalar için mutlaka birinin ölmesi mi gerekiyordu’’ diyenlere yantnz nedir?

5. Emniyetin istihbarat zafiyeti ve ihmali olduu iddia edilen bu olayda ilgililer hakknda herhangi bir ilem yaplmakta mdr?''


NOT: Bu önerge TBMM çtüzüü gerei 15 gün içerisinde yantlanmas gerekirken ubat 2014 tarihi itibari ile halen yantlanmamtr.