Mustafa Kemal ATATÜRK
Oktay Ekşi
Oktay EKŞİ
CHP İstanbul Milletvekili
Dış işleri Komisyonu Üyesi
Bugün 19 Haziran Salı  2018
Adi Postalar Kaç Günde Teslim Ediliyor?

04.10.2013


Adi postların teslimleri ile ilgili problemleri Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'na soran Oktay Ekşi'nin soruları şöyleydi:


''1. Posta yolu ile iletişimde şehir içi, şehirlerarası ve milletlerarası teslimat süresi ile ilgili bir çalışma yapılmış mıdır? Yapılmışsa varılan sonuçlar nedir?

2. İstanbul’dan Ankara’ya adi mektup niteliğinde gönderilen bir posta Ankara’ya kaç günde ulaşmaktadır?''


NOT: Bu önerge TBMM İçtüzüğü gereği 15 gün içerisinde yanıtlanması gerekirken Şubat 2014  itibari ile halen yanıtlanmamıştır.