Mustafa Kemal ATATRK
Oktay Eki
Oktay EK
CHP stanbul Milletvekili
D ileri Komisyonu yesi
Bugn 19 Haziran Sal  2018
Mesudiye Hastanesi Salk Personeli Eksiklii Ne Zaman Giderilecek?

01.09.2013


Ordu Mesudiye Hastanesi'nde görevli salk personelleri ile ilgili eksikliklerin uzun zamandr giderilememesi üzerine, konuya ne zaman, nasl bir çözüm bulunacan Salk Bakan'na soran Oktay Eki'nin sorular öyleydi:


''Mesudiye, Ordu ilinin merkeze en uzak (117 km.) ilçesidir. l merkezine hâlâ Sultan Abdülhamit döneminde Sivas Valisi olan Halil Rifat Paa’nn “mükellefiyet” usulüyle (devlet tarafndan zorla çaltrlan köylüler marifetiyle) açtrd yoldan ulalmaktadr. Mesudiye, çileri Bakanlnn snflandrmasna göre en yoksul (yani 6’nc snf) ilçelerden biridir. Orada yaayan insanlar bu yüzden devlet tarafndan öncelikle korunulmalar gerektiine inanmaktadr.


Yln baka mevsimlerinde (köylerdekilerle birlikte) 18 bin kii yaayan Mesudiye’nin nüfusu ilkbaharn sonu, yaz ve sonbaharn banda (yaklak 6 ay boyunca) 50-60 bini bulmaktadr. Buna ramen ald “salk hizmeti”, nüfusun en az olduu dönem bilgilerine göredir. 


Bu gerçekler nda soruyorum: 

1- Mesudiye lçe Entegre hastanesine Uman Doktor atamas ne zaman yaplacaktr?

2- Tayinleri çkan ve yerlerine atamas yaplmayan Röntgen ve Laboratuvar Teknisyenlerinin atamas ne zaman yaplacaktr?

3- Çok sayda diyaliz hastasnn geldii ilçeye sürekli görev yapacak diyaliz teknisyeni ne zaman atanacaktr?

4- ki Tbbi Sekreter kadrosu olmasna ramen uzun zamandr bo tutulan ikinci kadro ne zaman doldurulacaktr?

5- Acil Poliklinikte görev yapan doktor saysnn “yetersiz” olduundan yaknlmaktadr. Yaz dönemi doktor ihtiyacn “k” gelmeden karlamak için ne yaplmaktadr?''


NOT: Bu önerge TBMM çtüzüü gerei 15 gün içerisinde yantlanmas gerekirken ubat 2014  itibari ile halen yantlanmamtr.