Mustafa Kemal ATATRK
Oktay Eki
Oktay EK
CHP stanbul Milletvekili
D ileri Komisyonu yesi
Bugn 25 Haziran Pazartesi  2018
Heybeliada Sanatoryumu mara M Alyor?

02.09.2013


Heybeliada Sanatoryumu arazisinin imara açlacana dair haberler üzerine konuyu Babakan'a soran Oktay Eki'nin sorular öyleydi:


''1- Heybeliada’da (1924’ten 2005 ylna kadar) tam 79 yl hizmet veren ve Heybeliada Doal ST alan içinde bulunan “Heybeliada Sanatoryumu” arazisi ile bunun önündeki ÇAM Liman Koyu arasndaki koruluun “imara açlmas” için çalld doru mudur?

2- Sözü edilen bölgedeki “tescilli” yaplarn “koruma amaçl uygulama imar plan çerçevesinde deerlendirilmesi ve korunmas” amacna uygun olarak  ilgili bakanlklarca yaplan bir çalma var mdr? Var ise nitelii nedir?

3- Heybeliada dahil “Adalar”da “hastane sknts” had safhada olduuna göre hükümetin bu ihtiyac karlayacak ne gibi bir projesi vardr?''


NOT: Bu önerge TBMM çtüzüü gerei 15 gün içerisinde yantlanmas gerekirken ubat 2014 itibari ile halen yantlanmamtr.