Mustafa Kemal ATATÜRK
Oktay Ekşi
Oktay EKŞİ
CHP İstanbul Milletvekili
Dış işleri Komisyonu Üyesi
Bugün 20 Haziran Çarşamba  2018
Rabia Meydanı ve Mursi Caddesi Mi Geliyor?

27.08.2013


İstanbul Esenler Cumhuriyet Meydanı'nın isminin son günlerde Mısır'da yaşanan gelişmelerden sonra ''Rabia Meydanı'' olarak değiştirileceği iddialarını Başbakan'a soran Oktay Ekşi'nin soruları şöyleydi:


''1- İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve İstanbul Esenler Belediye Başkanıyla Esenlerde yaptığınız bir toplantıda Esenlerin en büyük meydan olan Cumhuriyet meydanının adının Rabia meydanı olarak değiştirilmesi talimatını verdiğiniz ileri sürülmüştür. Bu iddia doğru mudur?

2- Söz konusu iddia doğru ise bunun gerekçeleri nelerdir ?

3- Keza Esenyurt İlçesindeki en büyük caddelerden birinin adının da MURSİ olarak değiştirileceği ve bu hususun da sizin talimatınız gereği yerine getirileceği doğru mudur ?''

 

YANITLAR:

Başbakan adına İçişleri Bakanı Efkan Ala tarafından 21 Mart 2014 tarihinde verilen yanıt aşağıdadır:

 

''İlgi (b) yazı ekinde yer alan, İstanbul Milletvekili Sayın Oktay EKŞİ'nin Sayın Başbakan'a yönelttiği, Sayın Başbakan'ın da Bakanlığım koordinatörlüğünde cevaplandırılmasını tensip ettikleri 7/30679 esas numaralı yazılı som önergesi incelenmiştir.

Soru önergesinde bahsi geçen iddiaların doğru olmadığı anlaşılmıştır.

Gereğini arz ederim.


Efkan Ala

İçişleri Bakanı''