Mustafa Kemal ATATRK
Oktay Eki
Oktay EK
CHP stanbul Milletvekili
D ileri Komisyonu yesi
Bugn 20 Haziran aramba  2018
Karma renci Yurtlar Hangi Gereke le Ayrlyor?

22.08.2013


Kredi ve Yurtlar Kurumu'na bal örenci yurtlarnn sadece kz ya da sadece erkek örencilere tahsis edilecek ekilde yeniden düzenlenmesi ile ilgili sorularn Gençlik ve Spor Bakan'na soran Oktay Eki'nin sorduu sorular öyleydi:


''1- Kredi ve Yurtlar Kurumuna bal yurtlarda 2012-2013 eitim yl itibariyle kalan kz ve erkek örenci says nedir?

2- Yurtlardan sadece “kz” örencilere ve sadece “erkek” örencilere tahsis edilenlerin 2012-2013 eitim yl ba itibariyle says ne idi? 

3- 2012-2013 eitim ylndan geriye doru on sene boyunca, kz ve erkek örencilerin kütüphane, televizyon odas, kantin, yemekhane, bahçe gibi ortak sosyal mekânlarda bir araya gelmelerine imkân veren örenci yurtlarnda Bakanlnz “yeni önlem almaya” zorlayan, adli  nitelikte:

A) Ne gibi?

B) Kaç adet olay meydana gelmitir?

4- Bu nedenle alnan önlem var ise, nedir?

5- 2013-2014 eitim ylnda Kredi ve Yurtlar Kurumuna bal örenci yurtlarna A) Toplam kaç örenci kabul edilecektir?

C) Kaç örenci yurdu sadece “kz” ve sadece “erkek” örencilere tahsis edilecektir?

6- Bu kararn gerei olarak binalarda yaplacak tadilat için Bütçeden ayrlan ödenek miktar nedir? Projenin tamam için harcanmas öngörülen para miktar nedir?

7- Sayn Bakann (Suat Klç) bu projeyle ilgili olarak “finansal yaplanma” konulu çalmalar sonucu kz ve örenci yurtlarnn ayrlmasn düündükleri (veya karar verdikleri) yolundaki beyannn dayand “finansal yaplanma” neyi ifade etmektedir?

8- Özellikle üniversite çandaki örencilerin sadece kz ve sadece erkek örencilere tahsis edildii bilinen ülkeler hangileridir?

9- Bakanlnz, örenci yurtlarn “sadece kz” ve “sadece erkek” olarak ayrmann “doru” bir karar ve kaçnlmaz bir gereklilik olduunu gösteren bir bilimsel çalmaya dayanarak bu karar aldysa, söz konusu çalma kim tarafndan yaplmtr? Ad nedir? Nerede yaymlanmtr?''


YANITLAR:


Gençlik ve Spor Bakan tarafndan 18 Aralk 2013 tarihinde verilen yant aadadr:


''Bakanlmza bal Yüksek Örenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüü tarafndan iletilen, ikisi KKTC'de olmak üzere, 81 il 144 ilçede toplam 370 adet yurt binas bulunmaktadr. u anda bu binalardan; 80'i erkek, 123'ü kz ve 167'si de karma yurt olarak hizmet vermektedir.


Yüksek Örenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüünce, örencilerin barnma sorununun çada normlara uygun yurtlarda, zamannda, en rasyonel ekilde çözülebilmesi için, 2012-2013 eitim-öretim ylnda; yurtlarda kaytl örenci saylar, yurtta barnmak üzere bavuran örenci says, bavurunun karlanma trendleri, yurt binalarnn fiziki yaps ile baz il/ilçelerde yeni yurt/bloklarn hizmete girmesi neticesi oluan yeni yatak kapasiteleri dorultusunda düzenlemeler yaplmaktadr. Kz ve erkek yurt/bloklarndaki deiiklikler de bu düzenlemeler çerçevesinde gerçekletirilmektedir.


Halen YURTKUR'a bal bu 370 adet yurtta 310 bin yatak kapasitesi bulunmakta ve önümüzdeki yl, eitim-öretim dönemi banda yatak kapasitesinin 450 bine çkarlmas hedeflenmektedir.


Yurt ihtiyac tespit edilen il veya ilçelerde, yatrm program çerçevesinde, çada normlara uygun yurt binalar yaptrlmaktadr. u anda 183 yeni yurt inaat devam etmekte olup, bu yurt projeleri için 3,5 milyar TL kaynak aktarlmtr.


Ayrca, kamu kurulularna ve özel/tüzel kiilere ait, belirlenen standartlara uygun binalar; satn alma, kiralama, devir, tahsis ve ba gibi yollarla temin edilmek suretiyle de, yurt saymzn ve yatak kapasitemizin artrlmas cihetine gidilmektedir.


13 Kasm'da, 72 ilde 500 ile 6 bin kii arasnda deien kapasitelerdeki yurt binalarn özel sektörden 15 yllna ön protokolle kiralamak için ilana çklmtr. Bu proje kapsamnda 100.250 ek yatak kapasitesi temin edilecektir.


Yeni ina edilen yurtlarmzn standard özel yurtlarn çok üzerinde bulunmaktadr. Dönemimizde, kou sistemi sonlandrlmtr. Yeni konsepte yurt odalar 1 ve 3 kiilik dizayn edilmektedir. Tek kiilik odalar yüksek lisans ve doktora örencilerine, 3 kiilik odalar ise lisans örencilerine tahsis edilmektedir. Odalar, içerisinde banyo ve tuvalet bulunan, sandkl baza-karyolal, ahap komodinli, kitaplkl çalma masal olarak, buzdolab ve telefonla donatlarak hizmete sunulmaktadr. Ülke genelinde, YURTKUR'un 370 yurdunda barnan 310 bin üniversite örencisine ilk defa, ücretsiz yüksek hzda internete eriim imkan salanmtr.


Yeni yurt projeleri kampus mantyla; giyinme-soyunma bölümlerini, çamarhaneleri, konferans salonlarn, çok amaçl salonlar, spor alan ve benzeri sosyal donatlar kapsayacak ekilde dizayn edilmektedir. Ayrca, engelli örencilerin de ihtiyaçlarn rahatlkla karlayabilecekleri ortamlar salanmaktadr.

Bilgilerinize arz ederim.


Suat Klç

Gençlik ve Spor Bakan'''2. SORULAR:


Gelen yantn sorular tam yantlmamas nedeniyle önergesini yenileyen Oktay Eki'nin 19 Aralk 2013 tarihinde sorduu 2. sorular öyleydi:


''1- Kredi ve Yurtlar Kurumuna bal yurtlarda 2012-2013 eitim yl itibariyle kalan kz ve erkek örenci says nedir?

2- Yurtlardan sadece “kz” örencilere ve sadece “erkek” örencilere tahsis edilenlerin 2012-2013 eitim yl ba itibariyle says ne idi? 

3- 2012-2013 eitim ylndan geriye doru on sene boyunca, kz ve erkek örencilerin kütüphane, televizyon odas, kantin, yemekhane, bahçe gibi ortak sosyal mekânlarda bir araya gelmelerine imkân veren örenci yurtlarnda Bakanlnz “yeni önlem almaya” zorlayan, adli  nitelikte:

A) Ne gibi?

B) Kaç adet olay meydana gelmitir?

4- Bu nedenle alnan önlem var ise, nedir?

5- 2013-2014 eitim ylnda Kredi ve Yurtlar Kurumuna bal örenci yurtlarna

A) Toplam kaç örenci kabul edilecektir?

B) Kaç örenci yurdu sadece “kz” ve sadece “erkek” örencilere tahsis edilecektir?

6- Bu kararn gerei olarak binalarda yaplacak tadilat için Bütçeden ayrlan ödenek miktar nedir? Projenin tamam için harcanmas öngörülen para miktar nedir?

7- Sayn Bakann (Suat Klç) bu projeyle ilgili olarak “finansal yaplanma” konulu çalmalar sonucu kz ve örenci yurtlarnn ayrlmasn düündükleri (veya karar verdikleri) yolundaki beyannn dayand “finansal yaplanma” neyi ifade etmektedir?

8- Özellikle üniversite çandaki örencilerin sadece kz ve sadece erkek örencilere tahsis edildii bilinen ülkeler hangileridir?

9- Bakanlnz, örenci yurtlarn “sadece kz” ve “sadece erkek” olarak ayrmann “doru” bir karar ve kaçnlmaz bir gereklilik olduunu gösteren bir bilimsel çalmaya dayanarak bu karar aldysa, söz konusu çalma kim tarafndan yaplmtr? Ad nedir? Nerede yaymlanmtr? ''