Mustafa Kemal ATATRK
Oktay Eki
Oktay EK
CHP stanbul Milletvekili
D ileri Komisyonu yesi
Bugn 18 Haziran Pazartesi  2018
Yurtd Tekilatlarda lkemizi Kimler Temsil Etmekte?

26.03.2013


2002-2013 yllar arasnda yurtdnda görevlendirilen personel says, açlan yeni birimler ve bu personelin toplam maliyetlerini Babakan'a soran Oktay Eki'nin sorular öyleydi:


''1- Türkiye Cumhuriyeti Devletinin halen hangi yabanc ülkelerde kaç personeli vardr?

2- Adalet ve Kalknma Partisinin iktidara geldii 3 Kasm 2002 itibariyle söz konusu personel says ne idi?

3- 3 Kasm 2002 tarihinden sonra (bugün itibariyle) hangi ülkelerde hangi kamu kurumuna ait hangi birimler oluturulmutur? Bunlara tayini yaplan (buralarda görevlendirilen) personel says nedir?

4- Söz konusu personele yaplan ödemelerin toplam 2002 yl sonu (veya 2003 yl ba) itibariyle (Türk Liras olarak) ne idi, imdiki toplam nedir?''

 

 

YANITLAR:

Babakan adna Çalma ve Sosyal Güvenlik Bakan tarafndan 2 Austos 2013 tarihinde  verilen yant aadadr:

'' 2002 ylnda Devlet Planlamam Tekilat Müstearl, Hazine Müstearl, D Ticaret Müstearl, Basn — Yayn ve Enformasyon Genel Müdürlüü. Diyanet leri Bakanl, Emniyet Genel Müdürlüü, Dileri Bakanl, Maliye Bakanl, Milli Eitim Bakanl, Tarm ve Köyileri Bakanl, Çalma ve Sosyal Güvenlik Bakanl, Milli Savunma Bakanl, Kültür Bakanl, Turizm Bakanl yurt d tekilat bulunmakta iken, 2012 Aralk ay itibariyle, Basn - Yayn ve Enformasyon Genel Müdürlüü. Hazine Müstearl, Diyanet leri Bakanl, Hazine Müstearl, Milli Savunma Bakanl, Emniyet Genel Müdürlüü, Dileri Bakanl, Maliye Bakanl, Milli Eitim Bakanl, Çalma ve Sosyal Güvenlik Bakanl, Kültür ve Turizm Bakanl, Avrupa Birlii Bakanl, Ekonomi Bakanl, Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakanl, Gümrük ve Ticaret Bakanl ile Kalknma Bakanlnn yurt d tekilat bulunmaktadr. Ayrca söz konusu Bakanlklar ile Bal Kurulularn yurt d tekilatnda 03/11/2002 ile 15/05/2013 tarihleri arasnda kurduklar birimleri gösteren tabloya ekte yer verilmitir.

Dier taraftan 2002 ylnda kurumlarn yurt d tekilatnda 1.384 adedi Dileri Bakanlna ait olmak üzere toplam 1.671 kadrolu, 2.168 adedi Dileri Bakanlna ait olmak ü/ere toplam 2.416 adet sözlemeli personel istihdam edilmiken, 2012 Aralk ay itibariyle 1.629 adedi Dileri Bakanlna ait olmak üzere toplam 2.590 kadrolu, 2.768 adedi Dileri Bakanlna ait olmak üzere toplam 3.061 adet sözlemeli personel istihdam edilmektedir. Söz konusu personelin 2002 ylnda bütçeye maliyeti yaklak 260 milyon TL iken 2012 ylnda ise 615 milyon TL'dir.

Bilgilerinizi arz ederim.
Faruk Çelik
Çalma ve Sosyal Güvenlik Bakan''