Mustafa Kemal ATATRK
Oktay Eki
Oktay EK
CHP stanbul Milletvekili
D ileri Komisyonu yesi
Bugn 18 Haziran Pazartesi  2018
Atatrk Orman iftlii'ndeki Saray naat ddialar

22.07.2013


Atatürk Orman Çiftlii arazisinde yapld iddia edilen Babakanlk Saray ile ilgili sorularn Babakan'a yönelten Oktay Eki'nin sorular öyleydi:


''1- Atatürk Orman Çiftlii arazisi içinde bir “Babakanlk Saray” yaplmakta mdr?

2- Bu binann kullanm amac ne olacak ve ne zaman bitecektir?

3- Binann ve eklentilerinin igal ettii arazinin yüzölçümü nedir?

4- Binann ve eklentilerinin nihai maliyetinin ne olaca hesaplanmtr? 

5- Atatürk Orman Çiftlii arazisinden bir ksmn Amerika Birleik Devletlerinin Ankara Büyükelçilii yaplmak üzere bu ülkeye verildii (yahut tahsis edildii) doru mudur?

6- Söz konusu Çiftlik arazisinde Büyük Atatürk’ün ansna sayg iadesi olarak yaplan (Selanik’te dünyaya geldii evin bir kopyas niteliindeki) binann yklaca iddialar doru mudur?

7- Büyük Atatürk’ün ahsi mülkü iken Hazineye balad arazinin kullanmnda, Atatürk’ü unutturmay amaçlad izlenimi veren yaplamalarn yer almasnn onun ansna sayg duyan milyonlarca insan rencide edebilecei ihtimali göz önünde tutulmu mudur? 

8- Bu ihtimalin varln dikkate alan herhangi bir kamuoyu yoklamas yaplm mdr? Yapldysa hangi kaynaktan salanan ne kadar ücretle, hangi metotla, hangi kurulu tarafndan hangi tarihte yaplmtr?''


YANITLAR:


Babakan Yardmcs Bekir Bozda tarafndan 14 Kasm 2013 tarihinde verilen yant aadadr:


''Babakanlk hizmet birimlerinin tek bir çat altnda toplanmas amacyla yeni hizmet binas Ankara Söütözü'nde yaplmakta olup yaplacak olan yeni hizmet binas yapm ii ile ilgili her türlü harcama; Babakanlk yatrmlar harcama kaleminden ödenmektedir. Yaplan harcamalar ilgili bütçe tertibinde de yer almaktadr.

Soru önergesinde yer alan Atatürk Orman Çiftlii arazisi ile ilgili sorulara ilikin Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakanl'ndan alnan cevaplar da ekte sunulmutur.


Bilgilerinize arz ederim.


Bekir Bozda

Babakan Yardmcs''

EK:
''Atatürk Orman Çiftlii, 5659 sayl "Atatürk Orman Çiftlii Müdürlüü Kurulu Kanunu" hükümleri dorultusunda faaliyetlerini yürütmektedir.
Atatürk Orman Çiftlii hazineye 55.538 dekar arazi varl ile balanmtr. 1939-1983 yllarnda çkarlan 9 yasa ve Devlet Ziraat letmeleri Kurumu Yönetim Kurulu Kararlan ile toplam 22.239 dekar arazi Milli Savunma Bakanl, Hazine, MKE gibi resmi kurum ve kurululara, 1973-1994 yllar arasnda ise yarg kararlaryla 43 dekar olmak üzere toplam 22.282 dekar devredilmitir.
Bunun haricinde sadece 1983 ylndan sonra 31.07.2008 tarih ve 5801 sayl Kanunla 258 dekar arazi 49 yllna bedelsiz olarak Gençlik ve Spor Genel Müdürlüü'ne tahsis edilmi, ancak mülkiyeti AOÇ' de kalmtr.
Atatürk Orman Çiftlii'nin arazi varl, 1983 ylndan günümüze kadar deimemi olup, toplam 33.256 dekardr.
AOÇ arazisinde yürütülen aaçlandrma çalmalar son yllarda önemli oranda art göstermitir. Aaçlandrlma çalmalar kapsamnda; 1925-2002 yllar aras 4.500 dekar alan aaçlandrlm iken, 2002 ylndan bugüne kadar 18.500 dekar alan aaçlandrlmtr.
Bahse konu Babakanlk Kampusu, Orman Genel Müdürlüü arazisinde projelendirilmitir. Mülkiyeti Atatürk Orman Çiftliinde olan 60 dekar arazi "Atatürk Orman Çiftlii Müdürlüü Alm-Satm-Kiralama ve Kiraya Verme Yönetmelii" vim 100 üncü madde hükümlerince Babakanlk dari ve Mali ler Bakanlna, kiraya verilmitir.
ABD Büyükelçilii'ne Atatürk Orman Çiftlii Müdürlüü tasarrufunda olan arazilerden herhangi bir arazi tahsisi yaplmamtr.
Ayrca, AOÇ idaresinde bulunan "Atatürk Evi" faaliyetine devam etmektedir.''