Mustafa Kemal ATATRK
Oktay Eki
Oktay EK
CHP stanbul Milletvekili
D ileri Komisyonu yesi
Bugn 25 Haziran Pazartesi  2018
Cezaevlerinde Bilgisayar ve Daktilo Kullanm Yasak M?

30.07.2013


Ceza ve Tutuklu Evlerinde hükümlülerin daktilo ve bilgisayar kullanmlarnn yasak olup olmad ve kullanabilme koullarnn neler olduunu Adalet Bakan'na soran Oktay Eki'nin sorular öyleydi:


''1- Ceza ve Tutuklu Evlerinde hükümlü yahut tutuklu sfatyla bulunanlarn, “internet balantl” bilgisayar kullanmalar yasak mdr? Yasak deilse bir tutuklu veya hükümlü hangi koullarda internet balantl “bilgisayar” kullanabilmektedir?

2- Bir tutuklu veya hükümlünün “internet balants olmayan” bilgisayar kullanmas mümkün müdür? Deilse hangi saknca nedeniyle bu izin verilmemektedir?

3- Bir tutuklu veya hükümlünün “daktilo” makinesi kullanmas mümkün müdür? Mümkünse buna hangi koullarla ve hangi Ceza ve Tutuklu evlerinde izin verilmektedir?

4- Mümkün deilse daktilo kullanmas hangi sakncalar nedeniyle yasaktr?

5- Adalet Bakanl, 1930’lu yllardan itibaren Ceza ev Tutuklulara “daktilo kullanma” hak ve imkân tanndn bilmekte midir? 

6- Yirmibirinci asrda insanlarn (tutuklu yahut hükümlü olsalar bile) asgari çada kolaylklardan yararlandrlmamalarnn açklamas varsa nedir?''


NOT: Bu önerge TBMM çtüzüü gerei 15 gün içerisinde yantlanmas gerekirken ubat 2014 itibari ile halen yantlanmamtr.