Mustafa Kemal ATATRK
Oktay Eki
Oktay EK
CHP stanbul Milletvekili
D ileri Komisyonu yesi
Bugn 25 Haziran Pazartesi  2018
Su Kullanma Hakk Devri Suretiyle Yaplan HES'ler Elektrik htiyacnn Yzde Kan Karlayacak?

30.07.2013


Su kullanma hakk devri suretiyle yaplan HES'ler ile ilgili sorularn Orman ve Su leri Bakan'na yönelten Eki'nin sorular öyleydi:


''TBMM’de iki kere ifahen sorduum, ayrca iki Yazl Soru önergesiyle yant istediim halde aadaki sorularma konuyu saptrmadan verilmi bir yant alabilmi deilim. imdi tekrar soruyorum:

1- Tüm akarsular üzerinde SU KULLANMA HAKKI DEVR SURETYLE YAPILAN HES’LERN tamamlanmas halinde, bunlarla ülkemizin hali hazr (2013 yl) TOPLAM elektrik enerjisi ihtiyacnn yüzde kaçnn bu suretle karlanmas beklenmektedir?

2- SU KULLANMA HAKKI DEVR SURETYLE YAPILMASI ÖNGÖRÜLEN TÜM HES’LER tamamlannca, ülkemizin o tarihte ihtiyaç duyaca TOPLAM elektrik enerjisinin yüzde kaç bunlar tarafndan karlanacaktr?''


YANITLAR:


Orman ve Su leri Bakan Veysel Erolu tarafndan 8 Austos 2013 tarihinde verilen yant aadadr:

''Su Kullanm Hakk Anlamas Yönetmelii çerçevesinde özel sektör tarafndan bavurusu yaplp ilemleri devam eden projelerin bugün için elektrik üretim potansiyeli toplam 100 milyar kWh/yl düzeyinde olup 2013 ylndaki elektrik tüketimimizin 240 milyar kWh düzeyinde gerçekleecei öngörülürse, özel sektörün bugün için tüm projelerinin devreye alnm olmas durumunda elektrik tüketimimizin yaklak %42'lik ksm bu projelerden karlanm olacaktr.

2023 yl itibariyle enerji talebimizin 450 milyar kWh düzeyinde olaca tahmin edilmektedir. Bugün için özel sektör tarafndan bavurusu yaplan projelerin tamamnn Cumhuriyetimizin 100. kurulu yldönümünü kutlayacamz 2023 ylna kadar devreye alnaca kabul edilirse o tarihteki elektrik tüketimimizin yaklak %20'si bu projelerden karlanacaktr. Dier HES projeleri yani 2003 ylndan önce ve hâlihazrda Devlet eliyle yaplan/yaplmakta olan projelerde dikkate alndnda bu oran %40'lar düzeyine çkacaktr.


Bilgilerinize arz ederim.


Veysel Erolu

Orman ve Su leri Bakan''