Mustafa Kemal ATATRK
Oktay Eki
Oktay EK
CHP stanbul Milletvekili
D ileri Komisyonu yesi
Bugn 20 Haziran aramba  2018
Trkiye'de Ka Tane Mehmetik Dersanesi Kapatld?

26.02.2013

Türkiye'de kapatlan Mehmetçik Dersanelerini Milli Savunma Bakan'na soran Oktay Eki'nin sorular öyleydi:


''1- Türkiye’de 2011-2102 Eitim yl banda kaç adet MEHMETÇK DERSHANES vard? Bunlarn 2012-2013 Eitim yl ba itibariyle says nedir? 

2- 2012-2013 Eitim yl içinde hizmet vermekten alkonan (kapatlan) MEHMETÇK DERSHANELERNN says nedir? 

3- Hangi il ve/veya ilçelerimizdeki MEHMETÇK DERSHANELERI 2012 ve 2013 yllarnda kapatlmtr? Bunlarn kapatlma gerekçesi nedir?''


YANITLAR:


Milli Savunma Bakan smet Ylmaz tarafndan 31 Mays 2013 tarihinde verilen yant aadadr:


''1. 2011-2012 eitim öretim ylnda yurt genelinde 70 merkezde Mehmetçik Dershanesi açlmtr.

2. Milli Eitim Bakanl (MEB)'nn mülki amirliklere göndermi olduu 18 Ekim 2010 tarihli B.08.0.ÇYG.0.06.01.00/4787 sayl genelge gerei; 13 Temmuz 2012 tarihli "Milli Savunma Bakanl ile Milli Eitim Bakanl Arasnda Mehmetçik Dershanelerinde Kurslarn Düzenlenmesine ilikin Birlii Protokolü" 13 Temmuz 2012 tarihinde imzalanarak yürürlüe girmitir.

3. Söz konusu Protokol ile;


a. Uygun fiziki artlan salayan dershane ve kolaylk tesisleri bata olmak üzere ihtiyaç duyulan her türlü tesis ve materyallerin tahsisi, taleplerin deerlendirilmesi, örencilerin seçimi ve takibi, kurslarn ilan ve tantlmas faaliyetleri dâhil Mehmetçik Dershanelerinin açlmas ile ilgili esas sorumluluk MEB adna l/lçe Milli Eitim Müdürlüklerine verilmi,

b. MEB tarafndan ihtiyaç duyulan öretmenleri, silah altndaki yükümlülerden özel okul ve dershanelerde görev yapm olanlar arasndan belirleyerek Mehmetçik Dershanelerinde görevlendirmek yükümlülüünün MSB adna TSK tarafndan yürütülmesi öngörülmütür.

4. 2012-2013 eitim öretim yl banda, yurt genelinde, l/lçe Milli Eitim Müdürlükleri tarafndan açlmas uygun görülen ve yer tahsisi yaplan 34 merkezde Mehmetçik Dershanesi açlmtr.

Bilgilerinize sunarm.

smet Ylmaz
Milli Savunma Bakan''