Mustafa Kemal ATATÜRK
Oktay Ekşi
Oktay EKŞİ
CHP İstanbul Milletvekili
Dış işleri Komisyonu Üyesi
Bugün 25 Haziran Pazartesi  2018
Murat HES Projesi Hangi Akarsu Üzerindedir?

04.04.2013

Ordu İli Mesudiye İlçesi sınırlarında yapılacak Murat HES Projelerinin hangi akarsular üzerinde olduğunu soran Oktay Ekşi'nin Orman ve Suişleri Bakanı'na yönelttiği sorular aşağıdadır:


''1- Ordu İli Mesudiye İlçesi sınırları içinde bulunan MURAT 1 ve MURAT 2 isimli iki regülatör üzerinden faaliyete geçmesi planlanan MURAT HES Projesi hangi akarsu/lar üzerindedir?

2- Bu akarsuyun/suların HES inşası yoluyla elektrik üretmeye yetecek debide suya ve eğime sahip olduğuna ilişkin inceleme kim (hangi kamu birimi) tarafından yapılmış ve gerekli teknik rapor kim (hangi kamu birimi) tarafından verilmiştir?

3- Bu projeye göre yapımı söz konusu HES'in 32.450 MWe olan kurulu gücünün daha sonra 11.089. MVVe'ye düşürüldüğü doğru mudur?

4- Düşürüldüyse, (kot değişikliği olmadığına ve su debisi değişmeyeceğine göre) hangi faktörler hesabı değiştirmeyi gerektirmiştir?

5- Yeni duruma göre projenin gerçekleşmesi için ÇED Belgesi alınması gerekli midir?

6- Gerekliyse halen durum nedir?

7- Projenin gerçekleşmesi için "lisans yenileme"ye ihtiyaç var mıdır?

8- Konu İdari Yargıya intikal etmişse alınmış bir karar var mıdır?''


YANITLAR:


Orman ve Suişleri Bakanı Veysel Eroğlu'nun verdiği yanıtlar aşağıdadır:


''CEVAP 1-8. Proje, Ordu-Mesudiye ilçesi sınırları içindeki Alan ve Çavdarlı dereleri üzerindedir. Hidroelektrik enerji üretme maksatlı yapılan/yapılacak HES projeleri için bulunduğu bölgenin havza gelişimine paralel olarak Bakanlığım tarafından yürütülmekte olan çalışmalar çerçevesinde, ilgili şirket tarafından hazırlanan Fizibilite Raporu Bakanlığımcaca incelenerek uygunluk durumu değerlendirilir. Ordu ili, Mesudiye ilçesi sınırları içerisindeki Murat Regülatörü ve HES Projesi için hazırlanan Kasım 2010 tarihli Fizibilite Raporu da bu kapsamda incelenip uygun bulunmuştur.

EPDK'dan, 32,450 MWe toplam kurulu güç üzerinden alınan üretim lisansına göre; Murat İA Regülatörü ile alınan Alan Dere suları ve Murat İB Regülatörü ile alınan Hasanefendi suları Murat-1 HES'e düşürülecek; Murat 2 Regülatörü ile alınan Çavdarlı Dere suları Murat-2 HES'e düşürülecek şekilde planlanmış idi. Ancak, kat'i proje aşamasında yapılan değişiklik ile bağlama yapısı iptal edilerek Hasanefendi akımları projeden çıkarılmış ve böylece tesisin toplam kurulu gücü 11,089 MWe olarak belirlenmiştir.

Ülkemizde bütün hidroelektrik santral projelerinde olduğu gibi Murat HES Projesi de inşaata başlanmadan önce kapsamlı bir düzenleme ve inceleme süreci olan Çevresel Etki Değerlendirmesi sürecinden geçmiş olup, ÇED yönetmeliğinin 17. maddesi gereğince Akasya Elektrik Üretim Limited Şirketi tarafından yapılması planlanan "Murat Regülatörü ve HES (11,906 MWm/l 1,089 MWe) projesi" ne Ordu Valiliği'nce "ÇED gerekli değildir" kararı verilmiştir.

Üretim tesisinin 32,450 MWe olarak derç edilen toplam kurulu gücün 11,089 MWe olarak değiştirilmesi yönündeki lisans tadili 08.11.2012 tarihinde EPDK tarafından yapılmıştır.

Murat Regülatörü ve HES için "ÇED Gerekli Değildir Kararının iptali ve yürütmenin durdurulması" yönünde açılan dava, Ordu İdare Mahkemesi'nin 26.07.2012 tarihli kararıyla reddedilmiş; Bölge İdare Mahkemesi'ne yapılan itiraz ise 15.11.2012 tarihli kararla reddedilmiştir. Bu davalar Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın sorumluluk alanıyla alakalı olup Bakanlığım görev ve sorumluluklarıyla alakalı herhangi bir dava bulunmamaktadır.

Bilgilerinize arz ederim.

Prof. Dr. Veysel Eroğlu

Orman ve Suişleri Bakanı''