Mustafa Kemal ATATRK
Oktay Eki
Oktay EK
CHP stanbul Milletvekili
D ileri Komisyonu yesi
Bugn 18 Haziran Pazartesi  2018
Tunceli Hozat'taki Fileme Talimatn Kim Verdi?

20.11.2012


Tunceli li'nin Hozat lçesi'nde meydana gelen fileme iddialarn meclis gündemine tayan Oktay Eki'nin çileri Bakan'na yönelttii sorular öyleydi:


''1- Tunceli ilinin Hozat ilçesinde kaymakamn talimat ile jandarma ve emniyet tarafndan birçok kiinin filendii iddialar doru mudur?

2- Filemelerde kiilerin fotoraflarn yaptrld dosyalarda, hangi örgüte sempati duyduklar, özel yaam, kiisel zaaflar, gittii yerler, konutuu kiiler, seçimlerde hangi siyasi partiye oy verdii bilgilerinin yer ald iddialar doru mudur?

3- Listenin üst srasnda Belediye Bakan, Özel idare müdürü, Milli Eitim müdürlüü ube müdürleri, okul müdürleri, 77 yandaki yal insanlarn olduu iddialar doru mudur?

4- Kaymakama kim talimat vermitir?

5- Hem Kaymakam hem de bu talimat verenler hakknda ne gibi bir ilem yaplmtr?''


YANITLAR:


çileri Bakan Muammer Güler tarafndan 27 Haziran 2013 tarihinde verilen yant aadadr:


''stanbul Milletvekili Oktay EK'nin, tarafmdan cevaplandrlmasn istedii yazl soru önergesindeki (7/12894) hususlar aratrmak üzere, 19/11/2012 tarih ve (62-10) 295 sayl olur ile görevlendirilen Mülkiye Müfettilerince yaplan aratrma sonucunda, Hozat Kaymakam Murat EREN, lçe Jandarma Komutan Fatih HAT, Eski lçe Emniyet Amiri Oktay KAYGISIZ, Polis Memurlar Harun ORHAN, Ouzhan SÖNMEZ, nan SOYLU ve Frat PURTA hakknda yaplacak bir ilem olmad sonucuna varldndan, Kaymakam Murat EREN ve dier ilgililer haklarnda 14/03/2013 tarih ve 6627 sayl olur ile ihbar ve ikayetin ileme konulmamas karan verilmitir.


Bilgilerinizi arz ederim.

Muammer Güler
çileri Bakan''