Mustafa Kemal ATATRK
Oktay Eki
Oktay EK
CHP stanbul Milletvekili
D ileri Komisyonu yesi
Bugn 20 Haziran aramba  2018
Kfr Eden Okul Mdr Hakknda Ne Yapacaksnz?

31.05.2013


Örencilerine kar küfürlü konuan Hayri Kozakçolu Ticaret Lisesi Müdürü hakkndaki iddialar Milli Eitim Bakanna soran Oktay Eki'nin sorular öyleydi:


''1. stanbul Kâthane’deki Hayri Kozakçolu Ticaret Lisesi Müdür Abdurrahman Karakum’un örencilerine sürekli olarak ‘’belden aa’’ küfürlerle hitap ettii yolundaki ikâyetleri içeren 50 kadar dilekçenim 17 Ekim 2012 tarihinde Bakanlnz Özel Kalemine 179890 kayt numarasyla teslim edildii doru mudur?

2. Söz konusu dilekçenin Mesleki ve Teknik Eitim Genel Müdürlüü yerine özel Öretim Kurumlar Genel Müdürlüüne gönderildii yolundaki bilgiler doru ise, bu Bakanlk bürokrasisinin uymas gereken kurallara aykr bir ilem midir?

3. lemin yanll söz konusu ise okuldaki durumun zamannda incelenememi olmas yüzünden örencilerin maduriyetinin sürmesine yol açan bürokrat hakknda ne gibi bir ilem yaplmtr?

4. ikâyetleri dile getiren dilekçelerin 7 aylk bir gecikmeden sonra 30 Mays 2013 tarihinde 1176887 kayt numarasyla Mesleki ve Teknik Eitim Genel Müdürlüüne gönderildii doru ise, konu hakknda yaplan ilem nedir?''


NOT: Bu soru süresi içerisinde yantlanmad için 1 Kasm 2013 tarihinde yenilenmitir.

NOT: Bu önerge TBMM çtüzüü gerei 15 gün içerisinde yantlanmas gerekirken ubat 2014 itibari ile halen yantlanmamtr.