Mustafa Kemal ATATÜRK
Oktay Ekşi
Oktay EKŞİ
CHP İstanbul Milletvekili
Dış işleri Komisyonu Üyesi
Bugün 19 Haziran Salı  2018
Milli Bayramlar ve Atatürk'le Sorununuz Ne?

02.05.2013Milli Bayramlarda Atatürk Anıtlarına çelenk koyulması sonrası yaşanan idari işlemleri Başbakan'a soran Oktay Ekşi'nin soruları şöyleydi:


''1- Millî Bayramlarda ve (Büyük Atatürk’ün ebediyete intikal ettiği 10 Kasım günü gibi) ulusal değerlerimiz yönünden önem taşıyan günlerde Büyük Atatürk’ün anıtına Cumhuriyet Halk Partisi örgütünün çelenk koymasına niçin ve hangi kurala göre izin verilmemektedir?

2- Atatürk anıtına Egemenlik ve Çocuk Bayramı olan 23 Nisan 2013 günü çelenk koydukları için Babaeski ve Kofçaz CHP İlçe Başkanlarına bu ilçelerin Kaymakamlıklarınca 182 Tl. para cezası uygulanmasının gerekçesi nedir?

3- Atatürk anıtlarına çelenk konmasının ne sakıncası vardır?

4- Hükümetinizce uygun görülecek günlerde çelenk konulması için, Sultan İkinci Abdülhamit, Sultan Mehmet Vahdettin ve Sadrazam Damat Ferit Paşa ile Dahiliye Nazırı Ali Kemal, Elazığ Valisi Ali Galip ile Derviş Vahdeti, Said-i Nursi gibi kimlikleri ulusumuzca da bilinen kişilerden veya Millî Mücadeleye karşı oldukları gerekçesiyle 150’likler listesine girenlerden hangileri için anıt yaptırılması düşünülmektedir?''


NOT: Bu önerge TBMM İçtüzüğü gereği 15 gün içerisinde yanıtlanması gerekirken Şubat 2014 itibari ile halen yanıtlanmamıştır.